Metode socialnega dela I, II, III.

Termini: 09.05.2013

Opis:

Program seminarja za mentorje študenom FSD na praksi v učnih bazah

9.00 - 9.30  Uvod, dogovor o poteku seminarja (as.dr. Jelka Škerjanc)

9.30 -10.45 izr. prof. dr. Gabi Čačinovič – Vogrinčič: Socialno delo z družino (predavanje), sledi pogovor z udeleženci seminarja o nalogi 'Pogovor z družino'

10.45 - 11.00 odmor

11.00 - 12.30  doc.dr. Lea Šugman Bohinc: Uspešna dialoška praksa socialnega dela

12.30 - 13.00 odmor

13.00 - 13.30 Ocena uvajalnega tedna in dosedanjega poteka prakse 3 ter poteka praks 1 in 2 (delo v skupinah s poročanjem)

13.30 - 14.30 Interaktivno delo z udeleženci: vloge in naloge mentorjev na učnih bazah pri praktičnem učenju študentov, glede na učne vsebine posameznega letnika; razprava o ustreznosti navodila za izdelavo opisne ocene; informacija o testni izvedbi evalvacije praktičnega učenja v 3. letnikih.

14.30 - 15.00 Povratna informacija udeležencev in zaključek seminarja

Kotizacija:

Seminar je za mentorje študentom na praksi, brezplačen.