Seminar za mentorje študentom na praksi

Termini: 24/10

Opis:

9 - 9.45 
Marko Mesec
Praksa FSD - Sinergijske možnosti

10 - 12.30
Srečo Dragoš
Neenakost in socialna politika - (predavanje z diskusijo)

13 - 14.30
Jelka Škerjanc s sodelavci
Izvajanje prakse - delavnica v triadah (mentorji, študenti)

Kotizacija:

Seminar je za mentorje študentom na praksi, brezplačen.

Vabljeni vsi mentorji, 1., 2., 3., 4. in 5. letnik

Seminar bo potekal na Fakulteti za socialno delo v predavalnici št. 8 (spodaj).