Seminar za mentorje študentom na praksi 3.l.

Termini: 14/1

Opis:

 

 

9- 9 30  Uvod (Marko Mesec, Jelka Škerjanc, Petra Videmšek)

9 30- 10 15 Socialno delo z družino - predavanje (Gabi Čačinovič Vogrinčič)

 

10 30 – 11 15 

Skupina 1:  pogovor z družino (Gabi Čačinovič Vogrinčič, Nina Mešl)  

Skupina 2:  zagovorništvo (Ana Jagrič)

Skupina 3:  analiza tveganja (Amra Šabić)

 

11 30- 12 15

Skupina 1: zagovorništvo  (Ana Marija Sobočan, Natalija Djoković)

Skupina 2:  analiza tveganja (Klavdija Kustec)

Skupina 3: pogovor z družino (Gabi Čačinovič Vogrinčič, Nina Mešl)

 

12 30- 13 15

Skupina 1: analiza tveganja (Romana Zidar)

Skupina 2:  pogovor z družino (Gabi Čačinovič Vogrinčič, Nina Mešl)

Skupina 3: zagovorništvo (Milko Poštrak)

 

13 30- 15 00 Evalvacija

 

Kotizacija:

Udeležba je za mentorje študentom na praksi brezplačna!