Celostna oskrba ljudi z demenco

Termini: 23. 5. 2019 in 13. 6. 2019

Izvajalke in izvajalci: Jana Mali, Anamarija Kejžar

Trajanje: 16 ur (2 dni)

Opis:

Seminar smo zasnovali kot možnost in prostor za učenje, razpravo in refleksijo o izkušnjah pri delu z ljudmi z demenco. Poseben poudarek je v odkrivanju potreb ljudi z demenco, da bi oblike pomoči in življenje sorodnikov ljudi z demenco prilagodili njihovim potrebam, željam in življenjskim ciljem. Celostna oskrba ljudi z demenco v središče oskrbe postavlja posameznika, ne institucije in ne strokovnjakov, zaposlenih v instituciji. Človek z demenco in strokovnjak ustvarjata partnerski odnos, v katerem pri iskanju rešitev izhajata iz dejanskega stanja uporabnikove življenjske situacije. Centrala pozicija človeka z demenco in enakovredno zastopanje vseh ostalih predstavnikov socialnega omrežja človeka z demenco zagotavljata pogoje za krepitev moči ljudi z demenco. Le na podlagi takšnega pristopa lahko zagotavljamo pogoje za nove metode dela in izvajanje storitev, ki so prilagojene potrebam, nujam, željam, zmožnostim in sposobnostim ljudi z demenco.

Seminar je namenjen vsem, ki so v stiku z ljudmi z demenco bodisi na neformalni ravni (sorodniki, prijatelji, znanci, prostovoljci) ali formalni ravni (strokovnjaki, oskrbovalci), da bi skupaj z ljudmi z demenco raziskovali potrebe ljudi z demenco in oblikovali ljudem z demenco prijaznejše načine pomoči. Posebno vrednost seminarju dajejo praktične izkušnje in možnost takojšnje izdelave načrta za uvajanje celostne oskrbe v prakso.

 

Teme seminarja

- spoznavanje in razumevanje demence iz uporabniške perspektive

- vzpostavljanje medsebojnih odnosov, prilagojenih ljudem z demenco, njihovemu razumevanju sveta, njihovim potrebam

- raziskovanje, odkrivanje in identificiranje potreb ljudi z demenco

- odkrivanje zmožnosti in sposobnosti ljudi z demenco za samostojno življenje v skupnosti

- ocenjevanje ustreznosti obstoječih oblik pomoči ljudem z demenco

- krepitev moči ljudi z demenco v vsakdanjem življenju

- izdelava načrta za inovativne oblike pomoči ljudem z demenco

 

 

Program

Četrtek, 23. maj 2019

09.00 – 09.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev (Jana Mali, Anamarija Kejžar)
09.45 – 11.15 Življenje z demenco (predavanje Jana Mali)

11.15 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.00 Oblike oskrbe za ljudi z demenco in njihove sorodnike ter možnost vnašanja inovativnih sprememb v te oblike oskrbe (predavanje Anamarija Kejžar)

13.00 – 14.00 Odmor za kosilo

14.00 – 16.00 Raziskovanje potreb ljudi z demenco in navodila za načrtovanje pomoči, ki odgovarja na njihove potrebe (predavanje Jana Mali)

 

Četrtek, 13. junij 2019

09.00 – 09.45 Refleksija na prvi dan seminarja (Jana Mali, Anamarija Kejžar)
09.45 – 11.15 Krepitev moči oseb z demenco (predavanje z delavnico Jana Mali)

11.15 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.00 Organizacijski in odnosni vidik uvajanja celostne oskrbe (predavanje z delavnico Anamarija Kejžar)

13.00 – 14.00 Odmor za kosilo

14.00 – 15.00 Vloga neformalnih oskrbovalcev v celostni oskrbi (predavanje Jana Mali, Anamarija Kejžar)

15.00 – 16.00 Pregled vsebine seminarja in navodila za izdelavo naloge (Mali, Kejžar)

 

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Kotizacija:

Kotizacija za udeležbo znaša 244,00 € (v ceno je vključen DDV).

Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP: SI56 0110 0603 0706 343, sklic SI00 9001 najkasneje tri dni pred pričetkom seminarja.