Strateško načrtovanje v javnih zavodih

Termini: 14. 11. 2019

Izvajalke in izvajalci: Bojana Mesec, Anže Jurček

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:

Obveznosti udeležencev poročilo o terenskem delu v izbranem javnem zavodu

 

Opis Preden organizacija začne s strateškimi odločitvami, mora poznati svoje osnovne cilje, značilnosti in filozofijo – svojo identiteto in ideologijo. Če želi izkoristiti številne prednosti strateškega načrtovanja, mora že na samem začetku procesa sprožiti široko razpravo o vrednotah, poslanstvu in viziji organizacije. Za dober strateški načrt, za opredeljevanje ciljev, ki jih želi doseči, in način, kako jih dosegati, je ključnega pomena, da ima razjasnjeno, kaj in zakaj sploh počne in kaj ji je (in njenim zaposlenim) pomembno. V nasprotnem primeru lahko še tako skrbno pripravljen načrt zgreši svoj namen. Razvojni načrti organizacije lahko zaživijo le, če se njeni ljudje poistovetijo z njimi. Strategija razvoja organizacije, ki ne temelji na tem, kar zaposleni čutijo kot svoje osebno poslanstvo in tudi poslanstvo organizacije, kar jim je pomembno in kar cenijo ter kar čutijo kot svojo želeno prihodnost, ne bo uspešna.

Čeprav je proces razjasnjevanja vrednot, opredeljevanja poslanstva in ustvarjanja vizije ključen element vsakega strateškega načrtovanja, pa sam po sebi ne more biti nadomestilo za strateško načrtovanje. Razpravi, ki razjasni vrednote, poslanstvo in vizijo organizacije, mora slediti akcijski načrt, ki natančno opredeli cilje, ki jih mora organizacija doseči, da bi ob upoštevanju svojih vrednot in poslanstva uresničila vizijo. Vizija še ni strategija in zapisana izjava o viziji je šele predhodnica strateškega načrta, v katerem bo morala organizacija natančno operacionalizirati posamezne etape uresničevanja vizije. Vizija brez načrta je znanstvena fantastika – strateški načrt brez vizije pa je papir brez vsebine.

Smiselna pot za organizacije je torej, da najprej opredelijo vrednote in poslanstvo ter postavijo vizijo, na temelju teh pa zastavijo akcijske in strateške načrte, letne načrte in načrte za sprotno ugotavljanje napredka in uspešnosti.

 

Teme seminarja

- javni zavodi in njihova umestitev v okolje

- predstavitev metode strateškega načrtovanja,

- kako pričeti razpravo o vrednotah, poslanstvu in viziji

- vizija, cilji in strategije

- zakaj in kako načrtovati

- ocenjevanje obstoječega stanja v organizaciji

 

Program

9.00 – 9.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev (Bojana Mesec, Anže Jurček)

9.45 – 11.15 Strateško načrtovanje v neprofitnem sektorju – značilnosti javnih zavodov (Bojana Mesec, predavanje)

11.15. – 11.30 Odmor

11.30 – 13.00 Razprava o vrednotah, poslanstvu in viziji (Bojana Mesec, predavanje)

13.00 – 14.00 Odmor za kosilo

14.00 – 15.00 Pridobivanje podatkov za ocenjevanje obstoječega stanja v organizaciji – popis procesov in analiza dela (delo v skupinah, Bojana Mesec in Anže Jurček)

15.00–16.00 Zaključki in predstavitev dela skupin ter povzetek seminarja

 

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Kotizacija:

Kotizacija za udeležbo znaša 170,80 € (v ceno je vključen DDV).

Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP: SI56 0110 0603 0706 343, sklic SI00 9001 najkasneje tri dni pred pričetkom seminarja.