K rešitvi usmerjen pristop v socialnem delu

Termini: 19. 9. 2019

Izvajalke in izvajalci: Nina Mešl, Tadeja Kodele

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:

Obveznosti udeležencev Izdelava projektne naloge

 

Na Fakulteti za socialno delo že dobri dve desetletji razvijamo k rešitvi usmerjen pristop v socialnem delu in v tem obdobju smo razvili novo razume­vanje uporabnosti kratke, k rešitvi usmerjene terapije za znanost in stroko socialnega dela. V rešitev usmerjeno terapijo sta v osemdesetih letih 20. stoletja razvila Steve de Sha­zer in Insoo Kim Berg v Brief Family Therapy Centre v Milwaukeeju (Walsh, 2010), ki sta po osnovni izobrazbi socialna delavca. Bistvo k rešitvi usmerjenega pristopa je v sodelovanju s človekom ustvariti kontekst, v katerem se bodo rešitve lahko pojavile. Elementi pristopa predstavljalo možno orodje za raziskovanje s sogovorniki, ko v okviru delovnega odnosa soustvarjanja oblikujemo poti k želenim izidom. Gre za pristop, ki ima vse značilnosti doktrine sodobnega socialnega dela: praksa, ki temelji na perspektivi moči, globoko spoštovanje zmožnosti uporabnika, uporabnice, da reši problem in prepričanje, da imajo ljudje neodkrite vire moči, kompetence, ki so uporabni pri oblikovanju rešitve.

Na seminarju bodo udeleženke in udeleženci spoznali osnove k rešitvi usmerjenega pristopa in različne elemente (npr. vprašanje v lestvici, vprašanje čudeža, vprašanje izjem), ki lahko socialnim delavkam in socialnim delavcem ponudijo dodatno oporo za dosledno udejanjanje sodobnih konceptov socialnega dela v procesih podpore in pomoči ljudem.

 

Teme seminarja

- k rešitvi usmerjen pristop v socialnem delu: ključna teoretska izhodišča

- elementi k rešitvi usmerjenega pristopa

- uporaba elementov k rešitvi usmerjenega pristopa pri vodenju pogovora na soustvarjalen način

 

Program

Četrtek, 19. 9. 2019

9.00–9.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev seminarja (Nina Mešl, Tadeja Kodele)

9.45–10.45 K rešitvi usmerjen pristop v socialnem delu (Nina Mešl, predavanje)

10.45–11.00 Odmor

11.00–12.00 Uporaba elementov k rešitvi usmerjenega pristopa v socialnem delu (Nina Mešl, Tadeja Kodele, delavnica z refleksijo 1)

12.00–13.00 Uporaba elementov k rešitvi usmerjenega pristopa v socialnem delu (Nina Mešl, Tadeja Kodele, delavnica z refleksijo 2)

13.00–14.00 Odmor za kosilo

14.00–15.00 Uporaba elementov k rešitvi usmerjenega pristopa v socialnem delu (Nina Mešl, Tadeja Kodele, delavnica z refleksijo 3)

15.00–16.00 Zaključna diskusija o uporabi elementov k rešitvi usmerjenega pristopa v vsakdanji praksi socialnega dela (Nina Mešl, Tadeja Kodele)

 

 

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Kotizacija:

Kotizacija za udeležbo znaša 170,80 € (v ceno je vključen DDV).

Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP: SI56 0110 0603 0706 343, sklic SI00 9001 najkasneje tri dni pred pričetkom seminarja.