Osnove obdelave kvantitativnih podatkov

Termini: (7. in 21. 11. 2019)

Izvajalke in izvajalci: Liljana Rihter, Tamara Rape Žiberna, Anže Jurček

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:

Obveznosti udeležencev obdelava (lastnih) empiričnih podatkov

 

Opis V socialnem delu nam je na voljo vedno več različnih podatkov tudi v elektronski obliki. S pomočjo spleta so poenostavljene poti zbiranja tako primarnih, kot sekundarnih podatkov. Tako je danes v raziskovalnem in analitičnem delu izziv predvsem, kako veliko število podatkov urediti v primerne baze in jih nato ustrezno obdelati. To nam omogoča, da iz podatkov pridobimo informacije, ki jih (tudi) v socialnem delu potrebujemo za to, da ugotovimo, kar nas zanima – pa naj bo to na primer evalvacija kakšnega programa ali storitve (ugotovitev stopnje napredka na določenih spremenljivkah pri uporabnikih), povezava med količino pridobljenih sredstev s strani posamezne občine in povprečnim zadovoljstvom uporabnikov ali pa zgolj primeren grafični prikaz števila opravljenih ur dela (tako redno zaposlenih kot prostovoljcev) v določenem projektu.

Namen seminarja je strokovnim delavkam in delavcem različnih profilov in iz različnih področij (socialno varstvo, zdravstvo, šolstvo; javni zavodi, nevladne organizacije ipd.) predstaviti nekaj orodij in načinov za osnovno obdelavo kvantitativnih podatkov. Seminar bo dobrodošel kot osvežitev, nadgraditev znanj predvsem tistim strokovnim delavkam in delavcem, ki pripravljajo katero od zaključnih del (diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo), opravljajo analitično delo oz. pri svojem praktičnem delu opažajo, da bi potrebovali nekaj dodatnih znanj iz področij zbiranja, obdelave in predstavitve (kvantitativnih) podatkov.

Od slušateljev se pričakuje udeležba na obeh dnevih seminarja in aktivno sodelovanje – identifikacija raziskovalnega problema/vprašanja in podatki, ki jih želijo obdelati oz. na katerih bodo delali. Če je možno, je zaželena povezava s siceršnjimi delovnimi ali študijskimi obveznostmi.

 

Teme seminarja

- raziskovalni proces ter vrste raziskav in podatkov

- pridobivanje primarnih in sekundarnih podatkov s pomočjo spleta

- priložnosti, ki jih prinašajo socialnemu delu manj znane tehnike zbiranja in obdelave podatkov (analiza socialnih omrežij, repertoarne mreže ipd.)

- spletna aplikacija 1ka (zbiranje podatkov, baza podatkov in osnovna obdelava – izračuni in grafični prikazi)

- uporaba programa MS Excel za oblikovanje baze podatkov, osnovne izračune in grafične prikaze

- priprava raziskovalnega poročila

 

Program

Četrtek, 7. november 2019

9.00–9.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev seminarja (Liljana Rihter, Anže Jurček, Tamara Rape Žiberna)

9.45–11.15 Raziskovanje in zbiranje podatkov v socialnem delu (Liljana Rihter, predavanje)

11.15–11.30 Odmor

11.30–13.00 Delo s spletno aplikacijo 1ka (Tamara Rape Žiberna, predavanje)

13.00–14.00 Odmor za kosilo

14.00–16.00 Spletni viri sekundarnih podatkov in priprava idejnih načrtov raziskovalnega problema in pridobitve podatkov (Liljana Rihter, Tamara Rape Žiberna in Anže Jurček, delavnica v računalniški učilnici)

 

Četrtek, 21. november 2019

9.00–10.30 Evalvacija v socialnem delu (Liljana Rihter, predavanje)

10.30–10.45 Odmor

10.45–11.45 Priprava baze (zbirnika podatkov) ter obdelava podatkov z MS Excel (Liljana Rihter in Tamara Rape Žiberna, predavanje)

11:45-12:30 Predstavitev nekaterih drugih tehnik zbiranja in obdelave (tudi kvantitativnih) podatkov (Tamara Rape Žiberna, predavanje z diskusijo)

12.30–13.30 Odmor za kosilo

13.30–15.00 Oblikovanje in urejanje lastne baze podatkov ter obdelava in prikaz le-teh (Tamara Rape Žiberna, Anže Jurček, delavnica v računalniški učilnici)

15.00–16.00 Predstavitev delnih rezultatov (Liljana Rihter, Tamara Rape Žiberna, Anže Jurček, predstavitve sodelujočih in diskusija v računalniški učilnici)

 

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Kotizacija:

Kotizacija za udeležbo znaša 244,00 € (v ceno je vključen DDV).

Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP: SI56 0110 0603 0706 343, sklic SI00 9001 najkasneje tri dni pred pričetkom seminarja.