Socialno delo v digitalni družbi - 1. del

Termini: 3. december 2020+ spletni tečaj in zaključna delavnica (več terminov)

Izvajalke in izvajalci: Marko Mesec, Maja Vreča, Katja Koren Ošljak

Trajanje: 24 ur (8 + 8 + 8); 1 KT

Opis:

Seminar je namenjen strokovnim delavcem in strokovnim delavkam na področjih socialnega dela, ki v svojih organizacijah skrbijo za pojavljanje v digitalnih medijih (spletne strani, družbena omrežja idr.). Na seminarju bodo predstavljene prednosti in etične dileme glede uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij na področjih socialnega dela. V ospredju bodo vprašanja: kako dostopna in razširjena je tehnologija? Kdo uporablja ali ne uporablja storitve na spletu? Katere storitve so primerne za digitalizacijo, katere ne? Ali uporabiti tehnologijo za večjo prepoznavnost in dostopnost storitev in kako? Orodja za večjo participacijo uporabnikov. Trajnost digitalnih vsebin. Varna raba interneta. Zasebnost v digitalnem svetu. Etične dileme.

Slušatelji bodo po seminarju deležni brezplačnega spletnega tečaja Varna raba interneta in naprav in se bodo lahko udeležili zaključne delavnice s strokovnimi delavci iz osnovnih in srednjih šol ter študenti socialnega dela (razpisanih bo več terminov).

Program 3. december (na FSD)

8.30–10.00  E-socialno delo, Marko Mesec

10.00–10.15 Odmor

10.15–11.45  Varna raba interneta, Maja Vreča

11.45–12.00  Odmor

12.00–13.30 Programska oprema za pripravo e-vsebin in spletnih strani, Katja Koren Ošljak

13.30–15.00 Uvod v spletni tečaj Varne rabe interneta ter zaključek, Marko Mesec, Maja Vreča, Katja Koren Ošljak.

december 2020  Začetek spletnega tečaja Varna raba interneta in naprav + zaključna delavnica (več terminov delavnic, skupaj 16 ur).

Kotizacija:

Člani Alumni FSD, mentorji študentom FSD na praksi:
1 dan – 120€ (kotizacija velja za vse aktivnosti v obsegu 24ur izobraževanja)

Ostali:
1 dan – 170€ (kotizacija velja za vse aktivnosti v obsegu 24ur izobraževanja)

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije - 15% popusta
Samoplačniki – 20% popusta

Kotizacija vključuje 22% DDV, udeležbo na seminarju, gradivo, kavo med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najkasneje dva delovna dneva pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Prijavnica Alumni klub FSD (članstvo je brezplačno).

Praksa študentov FSD (učne baze, mentorji)

 

Opombe:

Kontakti:

Center za strokovno izpopolnjevanje:
Borut Petrović Jesenovec, cisd@fsd.uni-lj.si, (01) 2809273

Računovodstvo:
racunovodstvo@fsd.uni-lj.si, (0)1 2809257
 

Za dodatna vprašanja glede vsebine posameznega seminarja, kontaktirajte nosilca_ko seminarja ...