Osebna asistenca v socialnem varstvu: implementacija zakonodaje v praksi

Termini: 22. maj 2020 Zaradi trenutne situacije s koronavirusom je seminar prestavljen. O novem datumu razpisa vas bomo pravočasno obvestili.

Izvajalke in izvajalci: Darja Zaviršek, Elena Pečarič, Katrin Modic, Sonja Bezjak, Ana Marija Sobočan

Trajanje: 8 ur (1 dan); 0,5 KT

Opis:

Seminar, ki bo sestavljen iz predavanj in delavnic, bo namenjen učenju strokovnih delavk na CSD-jih, koordinatoric za področje osebne asistence, dolgotrajne oskrbe za specifično področje izvajanja Zakona o osebni asistenci. Poudarek strokovnega seminarja bo na učenju, kako naj poteka kakovostno izvajanje asistence, kakšna naj bo izbira asistentov, kako naj poteka mediacija in kako naj strokovne delavke podpirajo uporabnike, osebne asistente in izvajalce asistence. Obravnavali bomo pasti in dosedanje težave in se naučili, kaj je socialnodelovna perspektiva na tem področju. Vključene bodo metode dela: zagovorništvo, etična praksa, pravica do samoodločbe osebe z ovirami. Osredotočili se bomo na pravice, ki izhajajo iz Konvencije Združenih narodov o pravicah oseb z ovirami (Konvencija o pravicah invalidov), med drugim tudi na pravice do samostojnega življenja, osebne asistence, družinskega življenja, spolnosti in otrok ter življenja brez nasilja.  

Udeleženke in udeleženci bodo pridobili ključna znanja o izvajanju Zakona o osebni asistenci v slovenski praksi.

 

Program

Petek, 22. maj

Zgodovina in filozofija osebne asistence

Osebna asistenca v slovenskem sistemu socialnega varstva: pasti in izzivi

Reševanje konfliktov in perspektiva uporabnika, svojcev, asistenta in izvajalcev; vloga socialnih delavk in delavcev in drugih poklicev v socialnem varstvu

Osebna asistenca kot implementacija Konvencije o pravicah oseb z ovirami: človekove pravice, pritožbeni postopki in delo v skupnosti

Kotizacija:

Člani Alumni FSD, mentorji študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 120€

Ostali:
Enodnevni seminar – 170€

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije - 15% popusta
Samoplačniki – 20% popusta

Kotizacija vključuje 22% DDV, udeležbo na seminarju, gradivo, kavo med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najkasneje dva delovna dneva pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Prijavnica Alumni klub FSD (članstvo je brezplačno).

Praksa študentov FSD (učne baze, mentorji)

Opombe:

Kontakti:

Center za strokovno izpopolnjevanje:
Borut Petrović Jesenovec, cisd@fsd.uni-lj.si, (01) 2809273

Računovodstvo:
racunovodstvo@fsd.uni-lj.si, (0)1 2809257
 

Za dodatna vprašanja glede vsebine posameznega seminarja, kontaktirajte nosilca_ko seminarja ...