Prepoved približevanja in stiki otroka s povzročiteljem nasilja

Termini: TERMIN ODPOVEDAN!

Izvajalke in izvajalci: Vesna Leskošek (Fakulteta za socialno delo), Katja Zabukovec Kerin (Društvo za nenasilno komunikacijo), Maja Plaz (SOS telefon)

Trajanje: 7 ur (1 dan); 0,5 KT

Opis:

Namen seminarja je preučiti prakso, ki se je razvila po začetku uveljavitve Družinskega zakonika in temelji na prepričanju, da je treba zagotoviti stike starša z otrokom tudi v primeru, ko je otrok doživljal nasilje ali mu je bil priča. To prepričanje izhaja iz predpostavke, da je za otrokov zdrav razvoj pomembno, da ima stik z obema staršema, čeprav je eden od staršev (večinoma tisti, ki zapusti skupno bivališče oz. ne živi več z družino) povzročal nasilje. Ti stiki naj bi potekali tudi v času, ko je povzročitelju nasilja izrečena prepoved približevanja, in ne glede na to, koliko se otrok tem stikom upira. Naloga nezlorabljajočega starša (pri katerem v večini primerov otrok ostane) naj bi bila v teh primerih, da otroka pripravlja na te stike. Upor otroka proti stikom se pogosto interpretira kot obstrukcija priprave na stike ali celo kot manipulacija nezlorabljajočega starša. Te prakse so še posebej ogrožajoče v primerih, ko je izrečena prepoved približevanja, od otroka in nezlorabljajočega starša pa se pričakuje, da se bosta stika udeležila oz. bo ta starš pripeljal otroka na stik. Seminar je namenjen strokovnjakinjam in strokovnjakom s centrov za socialno delo, iz sodstva in policije, namen pa je govoriti o stikih s starši, ki povzročajo oz. izvajajo nasilje, in o vplivih na otroke ter o prepovedi približevanja. Čeprav je ta izrečena le v zaščito matere (če je ona doživljala nasilje), je otrok posredna ali tudi neposredna žrtev nasilja, to pa vpliva na stike.

Program

09.00–10.00 Uvodno predavanje o nasilju, posledicah nasilja in o stikih med otroki in starši, ki povzročajo nasilje

10.00–10.30 Razprava

10.30–10.45 Odmor

10. 45–11.45 Odločanje o stikih med otroki in povzročitelji nasilja v sodstvu

11.45–12.15 Razprava

12.15–12.30 Odmor

12.30–13.30 Predstavitev primerov prakse izrekanja stikov, ko ima otrok izkušnjo nasilja, in posledic za otroka

13.30–14.30 Razprava in oblikovanje zaključkov

Kotizacija:

Člani Alumni FSD, mentorji študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 120€

Ostali:
Enodnevni seminar – 170€

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije - 15% popusta
Samoplačniki – 20% popusta

Kotizacija vključuje 22% DDV, udeležbo na seminarju, gradivo, kavo med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najkasneje dva delovna dneva pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Prijavnica Alumni klub FSD (članstvo je brezplačno).

Praksa študentov FSD (učne baze, mentorji)

Opombe:

Kontakti:

Center za strokovno izpopolnjevanje:
Borut Petrović Jesenovec, cisd@fsd.uni-lj.si, (01) 2809273

Računovodstvo:
racunovodstvo@fsd.uni-lj.si, (0)1 2809257
 

Za dodatna vprašanja glede vsebine posameznega seminarja, kontaktirajte nosilca_ko seminarja ...