Timsko delo v socialnem delu

Termini: Seminar je bil zaradi izbruha koronavirusa aprila odpovedan. O novem terminu vas bomo obvestili.

Izvajalke in izvajalci: Tamara Rape Žiberna, Anže Jurček

Trajanje: 8 ur (1 dan); 0,5 KT

Opis:

Timsko delo v socialnem delu ni nekaj novega. Nekateri teoretiki navajajo, da se je socialno delo v Sloveniji pravzaprav razvilo iz meddisciplinarnega timskega dela. Takšno delo je zelo pogosta oblika dela na različnih področjih socialnega dela. Kljub temu je bila v Sloveniji prva bolj celostna raziskava o timskem delu končana šele leta 2019. Raziskava, ki se je ukvarjala s poimenovanjem in poznavanjem, definiranjem in razumevanjem timskega dela, izobraževanjem in usposabljanjem za timsko delo, potrebami, nameni in pomembnostjo timskega dela, izvajanjem in pogostostjo timskega dela predvsem na centrih za socialno delo ter uspešnostjo, učinkovitostjo in zadovoljstvom s timskim delom v Sloveniji, je pokazala med drugim tudi strah pred izvajanjem takšnega dela pri nekaterih socialnih delavkah na eni strani in specifiko takšnega dela v socialnem delu na drugi.

Seminar ima dva namena. V njem bodo predstavljene nekatere ključne ugotovitve raziskave in iz njih izhajajoči predlogi za premagovanje izzivov, ki se pojavljajo pri izvajanju timskega dela v socialnem delu. Udeleženci pa bodo tudi spodbujeni, da na timsko delo v socialnem delu pogledajo iz perspektive konceptov soustvarjanja v socialnem delu, za katere se zdi, da ponujajo poseben, socialnemu delu lasten odgovor na izzive, ki jih prinaša sodelovanje z različnimi ljudmi, ki so strokovnjaki na podlagi osebnih izkušenj.

Teme seminarja

  • Sodelovanje v timskem delu in vodenje timskega dela v socialnem delu
  • Vrste in oblike timskega dela
  • Kompetence za timsko delo
  • Pomembnost timskega dela v socialnem delu
  • Priložnosti in izzivi timskega dela v socialnem delu
  • Uspešnost, učinkovitost in zadovoljstvo s timskim delom
  • Razvoj timskega dela v socialnem delu – od timskega dela v socialnem delu do timskega socialnega dela

Program

09.00–9.15 Uvod v seminar (Tamara Rape Žiberna, Anže Jurček)

09.15–10.30 Moj pogled na timsko delo v socialnem delu, izkušnje z njim (delavnica, Tamara Rape Žiberna, Anže Jurček)

10.30–10.45 Odmor

11.45–12.15 Timsko delo v socialnem delu – kje smo in kam želimo priti (predavanje, Tamara Rape Žiberna)

12.15–13.15 Odmor za kosilo

13.15–14.45 Vodenje timskega dela v socialnem delu kot oblika udejanjanja sodobnih konceptov socialnega dela (predavanje, Tamara Rape Žiberna)

14.45–14.50 Odmor

14.50–16.00 Izzivi timskega dela v praksi socialnega dela in primeri dobrih praks (delavnica, Tamara Rape Žiberna, Anže Jurček)

Kotizacija:

Člani Alumni FSD, mentorji študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 120€

Ostali:
Enodnevni seminar – 170€

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije - 15% popusta
Samoplačniki – 20% popusta

Kotizacija vključuje 22% DDV, udeležbo na seminarju, gradivo, kavo med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najkasneje dva delovna dneva pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Prijavnica Alumni klub FSD (članstvo je brezplačno).

Praksa študentov FSD (učne baze, mentorji)

Opombe:

Kontakti:

Center za strokovno izpopolnjevanje:
Borut Petrović Jesenovec, cisd@fsd.uni-lj.si, (01) 2809273

Računovodstvo:
racunovodstvo@fsd.uni-lj.si, (0)1 2809257
 

Za dodatna vprašanja glede vsebine posameznega seminarja, kontaktirajte nosilca_ko seminarja ...