K rešitvi usmerjen pristop v socialnem delu

Termini: Zaradi trenutne situacije s koronavirusom je seminar prestavljen. O novem datumu razpisa vas bomo pravočasno obvestili.

Izvajalke in izvajalci: Nina Mešl, Tadeja Kodele

Trajanje: 8 ur (1 dan); 0,5 KT

Opis:

Na Fakulteti za socialno delo že več kot dve desetletji razvijamo k rešitvi usmerjen pristop v socialnem delu. V tem obdobju smo razvili novo razume­vanje uporabnosti kratke, k rešitvi usmerjene terapije za znanost in stroko socialnega dela. K rešitev usmerjeno terapijo sta v osemdesetih letih 20. stoletja razvila Steve de Sha­zer in Insoo Kim Berg, po osnovni izobrazbi socialna delavca, v Centru za kratko družinsko terapijo v Milwaukeeju. Bistvo k rešitvi usmerjenega pristopa je v sodelovanju s človekom ustvariti kontekst, v katerem se bodo rešitve lahko pojavile. Elementi pristopa pomenijo podporo za raziskovanje s sogovorniki, ko v okviru delovnega odnosa soustvarjanja oblikujemo poti k želenim izidom. Gre za pristop, ki ima vse značilnosti doktrine sodobnega socialnega dela: praksa, ki temelji na perspektivi moči, veliko spoštovanje zmožnosti uporabnika, uporabnice, da reši problem, in prepričanje, da imajo ljudje neodkrite vire moči, kompetence, ki so uporabne pri oblikovanju rešitve.

Na seminarju bodo udeleženke in udeleženci spoznali temelje k rešitvi usmerjenega pristopa in različne elemente, ki so lahko socialnim delavkam in delavcem v dodatno oporo za dosledno udejanjanje sodobnih konceptov socialnega dela v procesih podpore in pomoči ljudem.

 

Teme seminarja

- k rešitvi usmerjen pristop v socialnem delu: ključna teoretska izhodišča

- elementi k rešitvi usmerjenega pristopa: podpora pri podrobnem raziskovanju zametkov rešitev in možnih korakov v želeno smer

- uporaba elementov k rešitvi usmerjenega pristopa pri vodenju pogovora na soustvarjalen način

- podpora k rešitvi usmerjenega pristopa v pogovoru z ljudmi, ki se niso sami odločili za pomoč

 

Program

09.00–9.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev seminarja (Nina Mešl, Tadeja Kodele)

09.45–10.45 K rešitvi usmerjen pristop v socialnem delu (Nina Mešl, predavanje)

10.45–11.00 Odmor

11.00–12.00 Uporaba elementov k rešitvi usmerjenega pristopa v socialnem delu (Nina Mešl, Tadeja Kodele, delavnica z refleksijo)

12.00–13.00 Uporaba elementov k rešitvi usmerjenega pristopa v socialnem delu (Nina Mešl, Tadeja Kodele, delavnica z refleksijo)

13.00–14.00 Odmor za kosilo

14.00–15.00 Uporaba elementov k rešitvi usmerjenega pristopa v socialnem delu z ljudmi, ki se niso sami odločili za pomoč (Nina Mešl, Tadeja Kodele, delavnica z refleksijo)

15.00–16.00 Sklepna razprava o uporabi elementov k rešitvi usmerjenega pristopa v vsakdanji praksi socialnega dela (Nina Mešl, Tadeja Kodele)

Kotizacija:

Člani Alumni FSD, mentorji študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 120€

Ostali:
Enodnevni seminar – 170€

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije - 15% popusta
Samoplačniki – 20% popusta

Kotizacija vključuje 22% DDV, udeležbo na seminarju, gradivo, kavo med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najkasneje dva delovna dneva pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Prijavnica Alumni klub FSD (članstvo je brezplačno).

Praksa študentov FSD (učne baze, mentorji)

Opombe:

Kontakti:

Center za strokovno izpopolnjevanje:
Borut Petrović Jesenovec, cisd@fsd.uni-lj.si, (01) 2809273

Računovodstvo:
racunovodstvo@fsd.uni-lj.si, (0)1 2809257
 

Za dodatna vprašanja glede vsebine posameznega seminarja, kontaktirajte nosilca_ko seminarja ...