Celostna oskrba ljudi z demenco

Termini: 21.05.2020 Zaradi trenutne situacije s koronavirusom je seminar prestavljen. O novem datumu razpisa vas bomo pravočasno obvestili.

Izvajalke in izvajalci: Jana Mali, Anamarija Kejžar

Trajanje: 16 ur (2 dni); 1 KT

Opis:

Seminar smo zasnovali kot možnost in prostor za učenje, razpravo in refleksijo o izkušnjah pri delu z ljudmi z demenco. Poseben poudarek je na odkrivanju potreb ljudi z demenco, da bi oblike pomoči in življenje njihovih sorodnikov prilagodili njihovim potrebam, željam in življenjskim ciljem. Celostna oskrba ljudi z demenco se osredotoča na posameznika, ne na institucijo ali strokovnjake, zaposlenih v njej. Človek z demenco in strokovnjak ustvarjata partnerski odnos, v katerem pri iskanju rešitev izhajata iz dejanskega stanja uporabnikove življenjske situacije. Središčni položaj človeka z demenco in enakovredno zastopanje vseh preostalih predstavnikov socialnega omrežja človeka z demenco zagotavljata razmere za socialno krepitev ljudi z demenco. Le na podlagi takšnega pristopa lahko zagotavljamo razmere za nove metode dela in izvajanje storitev, prilagojenih potrebam, željam, zmožnostim in sposobnostim ljudi z demenco.

Seminar je namenjen vsem, ki so v stiku z ljudmi z demenco bodisi na neformalni ravni (sorodniki, prijatelji, znanci, prostovoljci) ali formalni ravni (strokovnjaki, oskrbovalci), da bi skupaj z ljudmi z demenco raziskovali njihove potrebe ljudi in jim oblikovali prijaznejše načine pomoči. Posebno vrednost seminarju dajejo praktične izkušnje in možnost takojšnje izdelave načrta za uvajanje celostne oskrbe v prakso.

Teme seminarja

- spoznavanje in razumevanje demence iz uporabniške perspektive

- vzpostavljanje medsebojnih odnosov, prilagojenih ljudem z demenco, njihovemu razumevanju sveta, njihovim potrebam

- raziskovanje, odkrivanje in prepoznavanje potreb ljudi z demenco

- odkrivanje zmožnosti in sposobnosti ljudi z demenco za samostojno življenje v skupnosti

- ocenjevanje ustreznosti obstoječih oblik pomoči ljudem z demenco

- povečanje moči ljudi z demenco v vsakdanjem življenju

- izdelava načrta za inovativne oblike pomoči ljudem z demenco

 

Program

Četrtek, 21. maj 2020

09.00–09.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev (Jana Mali, Anamarija Kejžar)
09.45–11.15 Življenje z demenco (predavanje Jana Mali)

11.15–11.30 Odmor
11.30–13.00 Oblike oskrbe za ljudi z demenco in njihove sorodnike ter možnost vnašanja inovativnih sprememb v te oblike oskrbe (predavanje Anamarija Kejžar)

13.00–14.00 Odmor za kosilo

14.00–16.00 Raziskovanje potreb ljudi z demenco in navodila za načrtovanje pomoči, ki odgovarja na njihove potrebe (predavanje Jana Mali)

 

Četrtek, 11. junij 2020

09.00–09.45 Refleksija na prvi dan seminarja (Jana Mali, Anamarija Kejžar)
09.45–11.15 Krepitev moči oseb z demenco (predavanje z delavnico Jana Mali)

11.15–11.30 Odmor
11.30–13.00 Organizacijski in odnosni vidik uvajanja celostne oskrbe (predavanje z delavnico Anamarija Kejžar)

13.00–14.00 Odmor za kosilo

14.00–15.00 Vloga neformalnih oskrbovalcev v celostni oskrbi (predavanje Jana Mali, Anamarija Kejžar)

15.00–16.00 Pregled vsebine seminarja in navodila za izdelavo naloge (Jana Mali, Anamarija Kejžar)

Kotizacija:

Člani Alumni FSD, mentorji študentom FSD na praksi:
Dvodnevni seminar – 200€

Ostali:
Dvodnevni seminar – 240€

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije - 15% popusta
Samoplačniki – 20% popusta

Kotizacija vključuje 22% DDV, udeležbo na seminarju, gradivo, kavo med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najkasneje dva delovna dneva pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Prijavnica Alumni klub FSD (članstvo je brezplačno).

Praksa študentov FSD (učne baze, mentorji)

Opombe:

Kontakti:

Center za strokovno izpopolnjevanje:
Borut Petrović Jesenovec, cisd@fsd.uni-lj.si, (01) 2809273

Računovodstvo:
racunovodstvo@fsd.uni-lj.si, (0)1 2809257
 

Za dodatna vprašanja glede vsebine posameznega seminarja, kontaktirajte nosilca_ko seminarja ...