Človekove pravice oseb z ovirami: implementacija Konvencije ZN o pravicah oseb z ovirami v socialnem varstvu in izobraževanju

Termini: 22. maj 2020 TERMIN ODPOVEDAN

Izvajalke in izvajalci: Darja Zaviršek, Sonja Bezjak, Ana M Sobočan, Tanja Buda, Elena Pečarič in zunanji sodelavci iz NVO

Trajanje: 8 ur (1 dni); 0,5 KT

Opis:

Seminar, ki bo sestavljen iz predavanj in delavnic, bo namenjen senzibilizaciji zaposlenih v socialnem varstvu, v izobraževalnih ustanovah, posebej na Univerzi v Ljubljani, in drugim zaposlenim na izobraževalnih ustanovah. Danes se vse več mladih odloča, da bodo kljub oviram nadaljevali izobraževanje. Kako jih lahko pri tem podpremo? Podpora mladim za nadaljevanje študija in med izobraževalnim procesom je del implementacije Konvencije Združenih narodov za pravice oseb z ovirami, ki jo je Slovenija podpisala leta 2008. Podpora pri izobraževanju, tudi na univerzitetnem študiju in na podiplomskih programih, je del človekovih pravic oseb z gibalnimi, senzornimi in intelektualnimi ovirami kot tudi s težavami z duševnim zdravjem. Podpora se začne že v zgodnjem obdobju, ko mladi odraščajo in so vpeti v različne socialnovarstvene sisteme. Poudarek bo na zagovorništvu, etični praksi, pravici do samoodločbe, delu s svojci, tehničnih rešitvah in na neposrednih nujnih prilagoditvah izobraževanja za ljudi z ovirami. Govorili bomo tudi o drugih pravicah mladih in odraslih z ovirami, kot so pravica do neodvisnega življenja, osebne asistence, družinskega življenja, spolnosti in otrok ter do življenja brez nasilja. Udeleženke in udeleženci bodo pridobili tudi znanja, ki so koristna, ko so v vlogi predavateljic / predavateljev in so med slušatelji tudi študentke in študenti z priznanim statusom študenta s posebnimi potrebami ali brez njega, vendar s specifičnimi ovirami.

 

Program seminarja

Petek, 22. maj

09.00–12.30 Implementacija Konvencije v Sloveniji: perspektiva socialnega dela in perspektiva izobraževanja

13.15–16.00 Oblike podpore (seminarsko delo)

Kotizacija:

Člani Alumni FSD, mentorji študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 120€

Ostali:
Enodnevni seminar – 170€

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije - 15% popusta
Samoplačniki – 20% popusta

Kotizacija vključuje 22% DDV, udeležbo na seminarju, gradivo, kavo med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najkasneje dva delovna dneva pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Prijavnica Alumni klub FSD (članstvo je brezplačno).

Praksa študentov FSD (učne baze, mentorji)

Opombe:

Kontakti:

Center za strokovno izpopolnjevanje:
Borut Petrović Jesenovec, cisd@fsd.uni-lj.si, (01) 2809273

Računovodstvo:
racunovodstvo@fsd.uni-lj.si, (0)1 2809257
 

Za dodatna vprašanja glede vsebine posameznega seminarja, kontaktirajte nosilca_ko seminarja ...