Narativne prakse socialnega dela 1: pisanje zgodbe na novo

Termini: 4. junij 2020 SEMINAR JE ODPOVEDAN

Izvajalke in izvajalci: Lea Šugman Bohinc

Trajanje: 8 ur (1 dan) brez projektne naloge; 0,5 KT; ali 16 ur (8 ur oz. 1 dan organiziranega seminarja + 8 ur samostojnega dela udeležencev za izvedbo projektne naloge in pisna povratna informacija izvajalke); 1 KT

Opis:

Seminar je namenjen uvodnemu seznanjanju z narativnimi pristopi v socialnem delu, zlasti na področju psihosocialne podpore in pomoči posameznikom, parom, družinam, skupinam pa tudi skupnostim. Narativne prakse sodijo med postmoderne sistemske pristope, utemeljene na predpostavki, da ljudje svoje izkušnje organiziramo na način zgodbe, smo avtorji svojih »uzgodbenih« življenj. Pomemben vir s problemi zasičenih (individualnih, družinskih, skupnostnih, organizacijskih, poklicnih, kulturnih ipd.) naracij so ponotranjeni diskriminirajoči družbeni diskurzi. Pomagajoči smo za kratko obdobje soavtorji zgodbe, ki jo naši sogovorniki v izvirnih projektih sodelovanja pišejo na novo. Narativne prakse združujejo dva, v socialnem delu po navadi ločena fokusa: neposredno psihosocialno podporo in pomoč ljudem v stiski ter raziskovanje in upoštevanje družbenih izvirov problematike. Udeleženke in udeleženci seminarja bodo spoznali temeljne predpostavke in koncepte narativnih pristopov in nekaj načinov dela, tako da bodo na dveh izkustvenih delavnicah risali zametke svojih zemljevidov narativnih praks. Seminar je primeren za vse strokovne delavke in delavce, zaposlene v socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu in pravosodju, ki vodijo izvirne delovne projekte sodelovanja z ljudmi v psihosocialni stiski.

Teme seminarja

- družbeni kontekst razvoja in temeljne predpostavke narativnih pristopov

- ponotranjeni družbeni diskurzi, zgodba oziroma naracija, pisanje zgodbe na novo, eksternalizacija problema v izvirnem delovnem projektu pomoči

- delavnica 1: razvoj zgodbe v smeri želenih razpletov

- delavnica 2: eksternalizirajoč pogovor v smeri želenih razpletov

 

Program

09.00–10.30 Medsebojno spoznavanje in uvod v narativne pristope (predavanje)

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.30 Razvoj zgodbe (delavnica 1 z refleksijo)

12.30–13.30 Odmor za kosilo

13.30–14.15 Eksternalizacija problema (predavanje)

14.15–15.30 Eksternalizirajoč pogovor (delavnica 2 z refleksijo)

15.30–16.00 Predstavitev projektne naloge in refleksija o seminarju

Kotizacija:

Člani Alumni FSD, mentorji študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 90 €, dvodnevni seminar – 160 €,

Ostali:
Enodnevni seminar – 120 €, dvodnevni seminar – 200 €,

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije - 15% popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Kotizacija vključuje 22 % DDV, e-udeležbo na seminarju, gradivo in potrdilo o udeležbi.
Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dneveve pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Prijavnica Alumni klub FSD (članstvo je brezplačno).

Praksa študentov FSD (učne baze, mentorji)

Opombe:

Kontakti:

Center za strokovno izpopolnjevanje:
Borut Petrović Jesenovec, cisd@fsd.uni-lj.si, (01) 2809273

Računovodstvo:
racunovodstvo@fsd.uni-lj.si, (0)1 2809257
 

Za dodatna vprašanja glede vsebine posameznega seminarja, kontaktirajte nosilca_ko seminarja ...