Skrb zase – pomembna zaščita pred izgorelostjo, sočutnostno izčrpanostjo in posredno travmatizacijo v poklicih podpore in pomoči

Termini: še ni določen

Izvajalke in izvajalci: Petra Videmšek, Mojca Šeme

Trajanje: 8 ur (1 dan); 0,5 KT

Opis:

Cilj: seznaniti socialne delavke in delavce s strategijami za spoprijemanje s stresom na delovnem mestu – s poudarkom na strategijah skrbi zase, predvsem asertivnem postavljanju zase v odnosih, sočutnem odnosu do sebe, kadar smo v stresnem odzivu.

Opis

Izgorelost na delovnem mestu je dejstvo sodobnega časa. Zanjo in za njene sorodnice – tj. sočutnostno izčrpanost (angl. compassion fatigue) oz. sekundarni travmatični stres (angl. secondary traumatic stress) in posredno travmatiziranost (angl. vicarious traumatisation) – smo še posebej ranljivi v poklicih podpore in pomoči ljudem v stiski. Najnovejše raziskave kažejo alarmantne podatke o tem, kako hitro in pogosto se dogaja izgorevanje na delovnih mestih, povezanih s podporo in pomočjo ljudem v stiskah. Zato bo seminar usmerjen v to, kaj lahko zaposleni sami naredimo, da se temu izognemo.

V krajšem uvodnem delu seminarja bomo tako najprej predstavili nekaj ključnih spoznanj s področja teorije stresa in pokazali, kako izpostavljenost dolgotrajnemu stresu na delovnem mestu vpliva na zdravje zaposlenih. Na kratko bomo govorili tudi o organizacijskih virih stresa – skrb zase ni dovolj, če zaposleni deluje znotraj organizacije, v kateri prevladujejo: zahteve po birokratizaciji dela, malo ali nič supervizije, časovni pritiski in pritiski po »vedno več«, toksični odnosi med zaposlenimi, nadrejeni, ki trpinčijo in ustrahujejo ...

Večji del seminarja bomo namenili spoznavanju (praktičnih) strategij skrbi zase:

Najprej bomo predstavili pomembne strategije, ki jih lahko uporablja zaposleni v svojem osebnem življenju (npr. pomen spanja, gibanja), potem bomo obravnavali vpliv, ki ga ima pri preprečevanju izgorelosti klima v delovnem timu – kot vemo, na delovnem mestu pogosto izgorevamo zaradi slabih odnosov, zato je izjemno pomembno, da kot eno izmed ključnih strategij skrbi za sebe poudarimo grajenje podpornih in kolegialnih odnosov s sodelavci v timu.

Večji del delavnice bomo namenili praktičnim strategijam skrbi za sebe. Kot vemo, je sposobnost za določanje meja drugim ena izmed ključnih lastnosti ljudi, ki znajo v odnosih poskrbeti tudi zase (in ne le za druge – to se velikokrat pričakuje od ljudi, ki delujejo na področju pomoči in podpore ljudem v stiki). V tem kontekstu bomo predstavili eno izmed ključnih metod s tega področja – metodo asertivnosti, ki je način komunikacije, ki nas uči, kako se postaviti zase, izraziti svoje mnenje in podati kritiko tako, da ne razvrednotimo drugega. Udeleženke delavnice se bodo na delavnici seznanile tudi z uporabnimi vajami čuječnosti – s posebnim poudarkom na vajah za gojenje sočutja do sebe – in z drugimi uporabnimi strategijami za zmanjševanje stresnega odziva v telesu.

Komu je seminar namenjen: Strokovnim delavkam in delavcem, ki podpirajo ljudi v stiski in jim pomagajo – in sicer tako tistim, ki delujejo na področju socialnega varstva, kot tudi tistim s področij vzgoje, izobraževanja in zdravstva.

Kotizacija:

Člani Alumni FSD, mentorji študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 120€

Ostali:
Enodnevni seminar – 170€

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije - 15% popusta
Samoplačniki – 20% popusta

Kotizacija vključuje 22% DDV, udeležbo na seminarju, gradivo, kavo med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najkasneje dva delovna dneva pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Prijavnica Alumni klub FSD (članstvo je brezplačno).

Praksa študentov FSD (učne baze, mentorji)

Opombe:

Kontakti:

Center za strokovno izpopolnjevanje:
Borut Petrović Jesenovec, cisd@fsd.uni-lj.si, (01) 2809273

Računovodstvo:
racunovodstvo@fsd.uni-lj.si, (0)1 2809257
 

Za dodatna vprašanja glede vsebine posameznega seminarja, kontaktirajte nosilca_ko seminarja ...