Stalna ponudba seminarjev

Ocena tveganja

Termini: Dogovor z naročnikom

Izvajalke in izvajalci: Vera Grebenc, Amra Šabić

Trajanje: 8 ur (izvajanje poteka v dveh delih, dva dni po 4 ure); 0,5 KT

Opis:

Tveganje je eden izmed ključnih pojmov sodobne družbe. Za socialno delo je celo eden izmed konstitutivnih pojmov. Ogroženost je namreč pogosto povod ali celo temelj posega socialnega dela v življenjski svet ljudi. Ljudje, ki so ogroženi in se ne morejo zavarovati, so pogosto uporabniki socialnega dela. Ocena tveganja je metoda, ki smo jo razvili za ocenjevanje tveganj v določeni situaciji. Omogoča nam, da za situacijo ogroženosti ali tveganja ocenimo, kakšna je nevarnost, kakšne grožnje obstajajo. Presodimo, kakšna je verjetnost dogodka in s katerimi ukrepi lahko zmanjšamo tveganja ali škodo, ki bi jo neugodni izid lahko povzročil. Z oceno tveganja je moč po eni strani oceniti intenzivnost grožnje in verjetnost dogodka, po drugi strani pa razumeti samo tvegano situacijo in odnos med koristjo in nevarnostjo, ki ju tveganje prinaša.

V socialnem delu oceno tveganje uporabljamo:

  • tako rekoč pri vseh javnih pooblastilih (ta po navadi temeljijo prav na ogroženosti)
  • pri utemeljevanju omejevalnih ukrepov
  • pri utemeljevanju ukrepov, ki uporabnikom širijo možnosti
  • pri preprečevanju škode in prepričevanju akterjev tveganih situacij

Ocena tveganja je orodje za ukrepanje in ravnanje v tveganih situacijah, lahko je tudi način razmišljanja in svetovanja, predvsem pa je zapis ocene tveganja dokument, ki priča o tem, da smo tveganje analizirali. Ocena tveganja je torej tudi način, kako zavarovati strokovno integriteto in pojasniti ravnanje v kočljivih situacijah.

Na seminarju se udeleženke in udeleženci seznanijo z osnovnimi pojmi analize tveganja in spoznajo elementarno obliko te metode. Delo poteka v obliki predavanj v kombinaciji z delom v skupinah. Čas med dvema srečanjema je namenjen za izvedbo nalog in študij gradiva.

Teme seminarja

  • družba tveganja, tvegane situacije in ogrožene skupine
  • funkcije analize in ocenjevanja tveganja
  • razlikovanje med grožnjo in nevarnostjo, škodo in koristjo
  • postopek ocenjevanja verjetnosti in škodljivosti tveganj
  • točke ukrepanja: preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje škode
  • ravni ukrepov: tehnična, socialna, okoljska, pravna, vzgojna

Praktična vaja udeležencev

Izdelava ocene tveganja na praktičnem primeru

Kotizacija:

Okvirna cena za 12 udeležencev je 4.500 € brez DDV.

Končna cena je odvisna od števila udeleženk in udeležencev ter od lokacije izobraževanja.

Povpraševanje z navedbo okvirnega števila udeležencev pošljete na:

Center za strokovno izpopolnjevanje
Borut Petrović Jesenovec
cisd@fsd.uni-lj.si
(01) 2809273