2. kongres socialnega dela - Portorož 2005

uvodnik teme odbori program lokacija informacije povezave arhiv

Več o kongresu si lahko preberete na priložnostni spletni strani:
2. kongres socialnega dela - Portorož 2005

2KSDStroka in znanost socialnega dela sta v zadnjem desetletju v Sloveniji doživeli korenite spremembe in skokovit razmah. 2. kongres socialnega dela organiziramo prav ob 50. obletnici izobraževanja za socialno delo, ki ga proslavljamo v obdobju, ko se v stroki dogajajo velike spremembe in temeljni konceptualni premiki.

Kongres namenjen proslavljanju vsega tistega, kar je socialno delo tekom svojega obstoja doseglo v Sloveniji, preučevanju in refleksiji znanstvenih in strokovnih zgodovinskih temeljev socialnega dela in sprememb ki smo jim priča. Še več, kongres bo ponudil tudi prostor za vsa tista razmišljanja, ki so povezana s spremembami in procesi, ki se napovedujejo.

Gre za sistemske in organizacijske spremembe, ki zahtevajo uvajanje novih, skupnostnih oblik varstva in delovanja (prestrukturiranje zavodov, uvajanje osebne asistence na domu), novih načinov zagotavljanja socialne varnosti (za primer odvisnosti od tuje pomoči), za večjo in bolj odločujočo udeležbo uporabnikov in drugačno udeležbo vseh akterjev pri načrtovanju in koordinaciji v socialnem varstvu. Hkrati smo tudi priča prenovi metod socialnega dela, ki so usmerjene v razvijanje postopkov učinkovitega in raznolikega strokovnega odzivanja na večplastne potrebe ljudi in vse večjega uveljavljanja perspektive moči uporabnika.
Gre za temeljit razmislek o strokovnem profilu socialnega dela. Vstop v Evropsko unijo, dokončani proces preraščanja naše izobraževalne ustanove v fakulteto ter številne sistemske spremembe odpirajo nova vprašanja in izzive glede definiranja stroke socialnega dela. Odpirajo se možnosti za nove stopnje izobrazbe in nove profile socialnega dela. Procesi evropske prenove visokošolskega študija pa odpirajo nove možnosti za partnersko sodelovanje pri ustvarjanju novih mednarodnih študijskih smeri v socialnem delu.

Globalni standardi v socialnem delu in etični kodeks socialnega dela, k so ga sprejele vse šole za socialno delo, ki so vključene v mednarodno organizacijo šol za socialno delo in vsa društva socialnih delavk in delavcev, ki so združena v mednarodno federacijo društev, dokazujejo, da je socialno delo naredilo izjemen premik v razumevanju svojega poslanstva in da nas pri uresničevanju naših vizij čaka še veliko naporov.

Kongres ima namen na različne načine in s številnimi udeleženkami in udeleženci utrditi socialno delo kot stroko, ki naj krepi državljansko enakost in enakost vseh ljudi in vplivati na premike v smeri uresničevanja konkretnih človekovih pravic v vsakdanjem življenju.