Leonardo Da Vinci mobilnost 2005/06: INDOSOW

Tip projekta: mednarodni projekt v okviru programa Leonardo da Vinci mobilnost

Koda: SI/05/A/PL/176038

Datum začetka: 01.06.2005

Datum konca: 30.09.2006

Financer: Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Sodelujoče organizacije:

Anglia Polytechnic University - Anglia Institute of Health and Social Care (Cambridge, Velika Britanija);
University of Birmingham, Institute of Applied Social Studies (Birmingham, Velika Britanija);
Stockholm University - Department of Social Work (Stockholm, Švedska);
University of Applied Sciences - Alice Salomon Fachhochschule für Socialarbeit und Sozialpädagogik (Berlin, Nemčija) in
Fachhochschule St. Pölten (Avstrija)

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr. prof. dr. Darja Zaviršek

Sodelavke/ci:

as. dr. Jelka Zorn
as. dr. Liljana Rihter
Marjana Kovačič

Ključne besede:
mobilnost, socialno delo, izobraževanje, podiplomski študij, mednarodni doktorski študij socialnega dela

Povzetek:

Projekt, katerega glavni namen je bil s pomočjo dvomesečnih namestitev podiplomskih študentk in študentov v petih partnerskih organizacijah povečali dostop do vseživljenjskega pridobivanja ekspertnih znanj in spretnosti mladih strokovnjakov na področju socialnega dela in socialnega varstva, kar pripomore tudi k uvajanju tehnoloških in organizacijskih sprememb ter inovacij v organizacijah, ki delujejo na področju socialnega varstva v Sloveniji, obenem omogoča in spodbuja razvijanje novih podiplomskih izobraževalnih programov v skladu s smernicami bolonjske deklaracije na področju socialnega dela, ki pri nas še niso razviti. Projekt se je odvijal v petih državah (Slovenija, Velika Britanija, Nemčija, Švedska, Avstrija), v katerih je bilo poleg prijaviteljev pet partnerskih organizacij: Anglia Polytechnic University - Anglia Institute of Health and Social Care (Cambridge); University of Birmingham, Institute of Applied Social Studies; Stockholm University - Department of Social Work; University of Applied Sciences - Alice Salomon Fachhochschule für Socialarbeit und Sozialpädagogik (Berlin) in Fachhochschule St. Pölten (Avstrija). Udeleženci projekta so v partnerskih ustanovah pridobivali izkušnje prek vključenosti v predavanja in seminarje tujih visokošolskih ustanov, obiskov tujih ustanov (socialne institucije v skupnosti), navezovanja stikov s praktiki in izmenjav izkušenj s tujimi strokovnjaki. Omogočeno jim je bilo, da so se seznanili z različnimi modeli socialne politike ter spoznali različne metode dela z ljudmi na področju socialnega varstva s posebnim poudarkom na socialnem vključevanju.

Publikacije:

Objavljena poročila:
1. Škarja, S. (2007), Klovni zdravniki: Inovativna praksa v Avstriji. Socialno delo, 46, 3: 175-177.
2. Rihter, L. (2007), Priložnost za učenje in refleksijo. Socialno delo, 46 , 4-5: 221-223.
3. Urh, Š. (2007), Preseganje institucionalnega, kulturnega in osebnega rasizma v socialnem delu. Socialno delo, 46 , 4-5: 233-239.
4. Škerjanc, J. (2007), Prispevek uporabnikov k uveljavljanju participacije v socialnem varstvu in socialnem delu v Veliki Britaniji. Socialno delo, 46 , 4-5: 239-245.
5. Gajič, A., Jeseničnik, N. (2007), Uporabniška perspektiva v socialnem delu (Berlin). Socialno delo, 46 , 4-5: 245-251.
6. Pavko, N. (2007), Alternative v socialnem delu: Kaj se lahko naučimo od postmoderne umetnosti. Socialno delo, 46 , 4-5: 251-257.
7. Ceglar, I. (2007), Možnosti za Astrid (Švedska). Socialno delo, 46 , 4-5: 257-265.
8. Oreški, S. (2007), Usposabljanje na področju duševnega zdravja v skupnosti na Anglia Ruskin University, Cambridge. Socialno delo, 46 , 4-5: 265-269.
9. Pirc, I. (2007), Usposabljanje na oddelku Fachhochschule St. Pölten. Socialno delo, 46 , 4-5: 269-257.

Objavljeni članki:
1. Babič, J. (2007), Težave z zaposlovanjem maldih, ki so bili v otroštvu ali zgodnji mladosti zdravljeni zaradi raka. Socialno delo, 46 , 4-5: 223-233.

Spletne strani: www.cmepius.si

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
1. Projekt je dobil nagrado, ki jo podeljuje CMEPIUS za kakovost projektov - srebrno jabolko kakovosti.

Drugo:

Neposredne inovacije: mednarodna perspektiva pri doktorskih seminarjih (udeleženke/udeleženci so večinoma doktorantke/doktoranti FSD), uporaba komparativne perspektive pri načrtovanju kurikuluma
Prispevek k stroki in znanosti:
S pomočjo projekta so se še dodatno okrepila prizadevanja za uvedbo mednarodnega doktorskega programa socialnega dela. V februarju 2006 je bil na FSD organiziran sestanek, na katerem so sodelovale vse partnerske organizacije in se zavezale za skupno izvedbo mednarodnega doktorskega programa. Finančna sredstva, ki so na voljo v okviru programa Leonardo da Vinci, udeležencem omogočijo, da bivajo v tujini in tako pridobijo nove izkušnje.
Cilj implementacije novih učnih metod učenja v izobraževalne programe pri nas v celoti še ni bil dosežen. V naslednjem študijskem letu bomo kvaliteto predavanj poskušali povečati s sodelovanjem udeleženk kot predavateljic, ki bodo predstavile svoje praktične izkušnje. Udeleženke bodo vsaka s svojega področja izobraževanja in usposabljanja prikazale primere dobre prakse in jih predstavile študentkam in študentom. Ena izmed udeleženk se je seznanila s posebnim konstruktivnim didaktičnim pristopom, uporabnim za izobraževanje za socialno delo. Gre za situacijsko učenje, katerega namen je spodbujanje študentk in študentov h kritičnosti in sprotni refleksiji lastnega znanja.
Dosegli smo prenos spretnosti s področja socialnega dela, socialnega varstva in socialne politike iz tujine v Slovenijo, kar se kaže v tem, da so udeleženke namestitve pridobile dodatna izhodišča in argumente o tem, zakaj je nujno potrebna vključitev antirasističnega izobraževanja v socialno delo, seznanili so se z novimi načini terapevtskega dela (performansi, klovni, kreativne terapije …), prek sodelovanja z uporabniškimi organizacijami so dobile spodbude za razne akcije, dobile so vpogled v nove načine dela pri iskanju zaposlitve za osebe, ki so zbolele za rakom v otroštvu, v organizacijo skrbi za ljudi z intelektualnimi ovirami, ki poteka po principu državljanskih pravic (Švedska): identifikacija in odstranitev ovir, preprečevanje diskriminacije in boj proti njej, promocija enakosti. Pridobile so tudi številne ideje za izvedbo akcij pri nas (različni pripomočki za ljudi z ovirami: navodila na izdelkih v trgovini, posebne knjige in časopisi). Zagotovili pa smo tudi trdno omrežje partnerskih izobraževalnih ustanov, s katerimi bodo udeleženci še naprej navezovali stike.
Cilj krepitve mednarodnih izobraževalnih omrežij je bil dosežen v veliki meri, saj zaradi pozitivnih rezultatov načrtujemo nadaljevanje programa, ki je bil v omejenem obsegu sprejet tudi za leto 2006. Partnerske organizacije so glede na dosedanje izkušnje z udeleženkami izrazile velik interes za nadaljnje sodelovanje.

Vključevanje študentov:
12 študentk podiplomskega študija je imelo možnost dvomesečne nastanitve na eni od partnerskih univerz. Ostali študenti bodo uporabniki spoznanj udeležencev mobilnosti, ki so objavljena v posebni številki revije Socialno delo.