INDOSOW – International Doctoral Studies in Social Work

Tip projekta: mednarodni projekt

Koda: 65996-IC-1-2005-1-SI-ERASMUS-PROGUC-1

Datum začetka: 01.10.2006

Datum konca: 30.09.2009

Financer: Commission of the European Communities

Sofinancerji:

Fakulteta za socialno delo

Sodelujoče organizacije:

Fachhochschule St. Pölten, Avstrija
Anglia Ruskin University, Cambridge, Velika Britanija
Jyväskylän yliopisto, Finska
Alice Salomon Hochschule Berlin, Nemčija

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: Darja Zaviršek

Sodelavke/ci:

Vesna Lekošek
Bogdan Lešnik
Vito Flaker
Nino Rode
Liljana Rihter
Tjaša Nabergoj

Ključne besede:
socialno delo, mednarodni doktorski študij, kurikulum, skupna diploma, mobilnost študentov in profesorjev, komparativna in interdisciplinarna perspektiva.

Povzetek:

Cilj projekta Indosow, ki ga sofinancira Evropska komisija iz programa Erasmus Curriculum Development, je razvoj in ustanovitev mednarodnega doktorskega študija socialnega dela. Pri projektu sodelujejo FSD (koordinatorica projekta) in štiri partnerske univerze držav Evropske unije (Avstrije, Nemčije, Finske in Velike Britanije). Konzorcij petih institucij se je s pogodbo zavezal, da bo do septembra 2009 razvil nov skupni kurikulum, ki se bo istočasno izvajal na vseh partnerskih ustanovah. Indosow bo prvi mednarodni doktorski študij v Sloveniji. Temeljil bo na zahtevah bolonjske reforme ter sledil prioritetam evropske politike na področju visokega šolstva, ki stremi k poenotenju in harmonizaciji visokega šolstva v Evropski uniji. Študij bo trajal 6 semestrov (3 leta). Študijske obremenitve bodo obsegale najmanj 180 kreditnih točk (ECTS); od tega bo treba najmanj 30 ECTS opraviti na partnerski univerzi v tujini.
Glavni pričakovani rezultati projekta so:
- mednarodni doktorski študij socialnega dela
- intenzivna predavanja v sklopu mednarodnega doktorskega študija (poletna šola)
- spletna stran Indosowa
- študijska brošura in letak
- akreditacija skupnega doktorskega študija
- izid treh zbornikov.

Publikacije:

Spletne strani:
http://www.indosow.net/

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
1. Zaviršek, D. (2008), INDOSOW: International doctoral studies in social work: Doktorhut für Sozialarbeiterlnnen - Ph.D. for social workers? Promotionsmöglichkeiten für Absolventlnnen von FH Studiengängen für Soziale Arbeit, Linz, 10.März 2008.
2. Zaviršek, D. (2007), Mednarodni doktorski študij v socialnem delu: zgodovinska perspektiva akademizacije socialnega dela. V: Debeljak, B. (ur.), Urek, M. (ur.). Socialno delo za enake možnosti za vse: Knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (173).

Drugo:

Neposredne inovacije:
Mednarodni doktorski študij socialnega dela
Uporaba intenzivnih programov za izvedbo študija
Uporaba komparativne perspektive pri načrtovanju kurikuluma
Prispevek k stroki in znanosti:
Ustanovitev mednarodnega doktorskega študija socialnega dela.
Vključevanje študentk in študentov:
Študentje sodelujejo pri oblikovanju kurikula.