ERASMUS IP 2010: Doctoral Studies in Social Work and Social Policy: Teaching Comparative Perspective Within an International Context

Datum začetka: 30.11.1999

Datum konca: 30.11.1999

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: red.prof.dr. Darja Zaviršek