Vzpostavitev študija socialnega dela na Univerzi v Colombu

Tip projekta: razvojni

Datum začetka: 01.02.2005

Datum konca: 31.03.2014

Financer: Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

Sofinancerji:

Sodelujoče organizacije:

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani

Nosilec/ka: Bogdan Lešnik

Sodelavke/ci:

Dilrukshi Abeysinghe

Gabi Čačinovič Vogrinčič

Lena Dominelli

Vito Flaker

Subhangi Herath

Ramanie Jayatilake

Vesna Leskošek

Nina Mešl

Milko Poštrak

Anula Rathnayake

Jelka Škerjanc

Lea Šugman Bohinc

Mojca Urek

Petra Videmšek

Jagath Wellawatte

Darja Zaviršek

Romana Zidar

in drugi / and others


Posebna zahvala / Special thanks

Aisha Lyanaarachchi

K.G. Mahesh Tharanga

Drugi mejniki:

2008 - prvi vpisi na smer socialno delo

2013 - študij socialnega dela na Univerzi v Colombu je samostojen

Ključne besede:
mednarodni študij socialnega dela, praktični študij, medkulturni prostor, odziv na cunami 2004

Povzetek:

V odgovor na katastrofo, ki je s cunamijem 26. 12. 2004 doletela Šrilanko, je Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani (UL) pomagala oddelku za sociologijo filozofske fakultete Univerze v Colombu (UC) vzpostaviti študij socialnega dela.

Sodelovanje med univerzama se je začelo februarja 2005 s preliminarno raziskavo o socialnih posledicah cunamija, ki jo je izvedla skupina študentk in učiteljev z UC z nosilcem projekta, in nadaljevalo z akcijskim projektom študentk in učiteljev z obeh univerz na južni obali Šrilanke avgusta istega leta.

Projekt je imel tri vzporedne akcijske sklope. Eden obsega formalnosti in protokolarne vidike sodelovanja med univerzama. Drugi zadeva študentske aktivnosti: skupne akcije, praktični študij študentk in študentov z UL na Šrilanki in narobe. Tretji je izvedba študijskega programa socialnega dela na UC. Ta sklop sestavljajo oblikovanje predmetnika med študijskimi obiski gostujočih učiteljic z UC na UL, intenzivni programi, ki jih na UC izvajajo gostujoče učiteljice in učitelji z UL, in doktorski študij socialnega dela na UL dveh asistentk-predavateljic z UC, ki bosta po opravljenem študiju prevzeli izvajanje programa na UC. 

Dodiplomski program socialnega dela s skupno oblikovanim predmetnikom in gostujočimi učitelji, učiteljicami z UL je bil prvič razpisan na UC leta 2008 kot študijska smer, ki se izvaja tri leta v okviru štiriletnega študija sociologije in sprejme do 20 študentov in študentk letno. Študentje in študentke diplomirajo iz sociologije, smer socialno delo, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za diplomo iz socialnega dela.

Predmetnik študijskega programa (v angleščini)

Projekt se je formalno končal v šolskem letu 2013/14, ko je bil študij socialnega dela na UC vzpostavljen in je lahko potekal v izvedbi šrilanških učiteljic in učiteljev. Nekatere načrtovane aktivnosti so trajale dlje (do leta 2015). Sodelovanje se nadaljuje.

faculty colombo

 

Konference:

Publikacije:

 • Subhangi M.K. Herath (2017), Indian Ocean tsunami and its influence on the resurgence of social work as an academic discipline in Sri Lanka. European Journal of Social Work, 20, 1: 42-53.
 • Bogdan Lešnik, Mojca Urek (2010), Traps of humanitarian aid: observations from a village community in Sri Lanka. European journal of social work, 13, 2 (Race and ethnic relations): 271—282.
 • Mojca Urek, Bogdan Lešnik (2010), Tsunami project: a case of a collaborative project between two universities. V: Lučka Kajfež-Bogataj, Karl H. Müller, Ivan Svetlik, Niko Toš (ur.), Modern RISC-societies: towards a new paradigm for societal evolution. Dunaj: Edition Echoraum (373—387).
 • Darja Zaviršek, Subhangi M. K. Herath (2010), 'I want to have my future, I have a Dialogue': social work in Sri Lanka between neo-capitalism and human rights. Social work education, 29, 8: 831—842.
 • Subhangi Herath, Bogdan Lešnik (2008), Internally displaced persons: implications for the development of social work in Sri Lanka. V: Shula Ramon (ur.), Social work in the context of political conflict. London: Venture Press (77—97).

Drugo:

Izvedba


1. Formalnosti

 • April 2005: pismo o nameri UL in UC
 • November 2008: sporazum o triletnem načrtu izvedbe, začetek študijskega programa 
 • April 2011: obisk rektorice (Vice-Chancellor) UC prof. K. S. Hirimburegama pri rektorju UL prof. R. S. Pejovniku, podpis novega splošnega sporazuma o sodelovanju z aneksom o pričujočem projektu 


2. Študentske aktivnosti

 • Februar 2005: preliminarna raziskava na južni obali Šrilanke (14 študentk in učitelj z UC z nosilcem projekta)
 • Avgust 2005: raziskovalni tabor na jugu Šrilanke (16 študentk in učitelj z UC, 6 študentk, učiteljica in učitelj z UL)
 • December 2006: študijski obisk 14 študentk in učiteljice z UC v Sloveniji
 • 2009-2012: 22 enomesečnih namestitev za praktični študij študentk z UL na Šrilanki 


3. Študij socialnega dela na UC


a) Gostujoče učiteljice z UC na UL (oblikovanje predmetnika in udeležba v učnem procesu):

 • Marec-maj 2008: Ramanie Jayatilake, Subhangi Herath
 • Maj-julij 2010: Subhangi Herath
 • Oktober-december 2012: Ramanie Jayatilake
 • Marec-junij 2013: Subhangi Herath, Chandani Liyanage
 • Februar 2014-junij 2015: Subhangi Herath


b) Gostujoče učiteljice in učitelji z UL na UC (in izvedeni predmeti):

 • December 2008-februar 2009: Vito Flaker (uvod v socialno delo)
 • Junij-avgust 2009: Mojca Urek (duševno zdravje v skupnosti)
 • Marec 2010: Darja Zaviršek (teorije in metode socialnega dela)
 • Julij-avgust 2010: Jelka Škerjanc (skupnostno socialno delo, uvod v socialno delo)
 • Februar 2011: Gabi Čačinovič Vogrinčič, Lea Šugman Bohinc (soustvarjanje v socialnem delu)
 • Julij 2011: Milko Poštrak (teorije in metode socialnega dela, socialno delo z izključenimi skupinami)
 • Januar-februar 2012: Mojca Urek (duševno zdravje v skupnosti, skupnostno socialno delo)
 • Februar-marec 2012: Vito Flaker (uvod v socialno delo, skupnostno socialno delo)
 • Maj 2012: Petra Videmšek (teorije in metode socialnega dela)
 • Maj-junij 2012: Nina Mešl (soustvarjanje v socialnem delu)
 • Januar-februar 2013: Bogdan Lešnik (uvod v socialno delo, svetovanje)
 • Februar 2013: Vito Flaker (uvod v socialno delo, duševno zdravje v skupnosti)
 • Julij 2013: Jelka Škerjanc (socialno delo z ranljivimi skupinami)
 • Julij-avgust 2013: Mojca Urek (duševno zdravje v skupnosti)
 • Januar-marec 2014: Bogdan Lešnik (svetovanje)


c) Zaključek študija


Dodiplomski program smeri socialno delo na UC:

 • 2011: 10 diplomantov in diplomantk
 • 2012: 9 diplomantov in diplomantk
 • 2013: 17 diplomantov in diplomantk


Doktorski program socialnega dela na UL:

 • Junij 2013: Dilrukshi Abeysinghe je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom "Kulturno kompetenten in v skupnost usmerjen pristop na področju duševnega zdravja na Šrilanki: izziv za socialno delo" (mentorica: Darja Zaviršek).
 • September 2015: Anula Rathnayake je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom "Duševno zdravje in družina na Šrilanki: družinska intervencija in pomen družinske podpore za ljudi s težavami v duševnem zdravju" (mentorica: Gabi Čačinovič Vogrinčič).

VEČ ...