Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanje in socialne pravičnosti v Sloveniji – teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj

Tip projekta: Raziskovalni program

Koda: P5-0058

Datum začetka: 01.01.2018

Datum konca: 31.12.2024

Financer: Javna Agencija za raziskovalno dejavnost RS

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: prof.dr. Darja Zaviršek

Sodelavke/ci:

prof.dr. Vito Flaker

izr.prof.dr. Mojca Urek

izr.prof.dr. Jelka Zorn

doc.dr. Srečo Dragoš

izr.prof.dr. Jana Mali

izr. prof. dr. Petra Videmšek

 

Drugo:

Logo FSDLogo ARRS