EVROPSKA RAZISKOVALNA MREŽA ZA PODPORO DRUŽINAM. NA DOKAZIH TEMELJEČ, MULTIDISCIPLINAREN PRISTOP OD SPODAJ NAVZGOR

Tip projekta: COST

Koda: CA18123

Datum začetka: 14.03.2019

Datum konca: 31.10.2023

Financer: EU - COST

Nosilec/ka: doc. dr. Nina Mešl (za Fakulteto za socialno delo)

Sodelavke/ci:

as. dr. Tadeja Kodele

doc. dr. Petra Videmšek

as. Mojca Šeme

Ključne besede:

otroci, družine, starševstvo, programi za pomoč družinam, kompetence za delo z družinami

Povzetek:

Otrokova največja korist je v ospredju socialnih politik, kar daje vladam odgovornost  zagotavljanja podpore staršem in družini. Nedavna kriza je postavila starševstvo v težek položaj, ki ga spremljajo kompleksne družinske realnosti. Potrebno je oblikovati nove odgovore, ki zahtevajo inovativne pristope. Čeprav je podpora družinam pogosto priznana kot osrednja prednostna naloga, se institucije na evropski ravni še niso celostno ukvarjale s to tematiko. COST akcija EuroFam-Net vzpostavlja vseevropsko mrežo za podporo družinam. Cilj je povezati raziskovalce, strokovne delavce, oblikovalce politik, otroke in družine, javne in zasebne organizacije ter splošno družbo, da bi sledili osnovnemu cilju zagotavljanja otrokovih pravic in blaginje družin.

 

Več informacij.