Applying Sustainability Transition Research in Social Work tackling Major Societal Challenge of Social Inclusion - ASTRA

Tip projekta: MSCA - ETN

Koda: 955518

Datum začetka: 01.10.2020

Datum konca: 30.12.2024

Financer: Evropska komisija

Sofinancerji:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Univerza v Bielefeldu, Nemčija

Svobodna Univerza Bozen v Bolzanu, Italija

Univerza v Durhamu, Združeno kraljestvo

Katoliška Univerza v Leuvenu, Belgija

ISCTE-Univerza v Lizboni, Portugalska

CIRIEC, belgijska izpostava, Belgija

Inštitut za naravne vire LUKE, Finska

Nosilna organizacija: University of Jyväskylä, Finska

Nosilec/ka: red. prof. Vesna Leskošek (za FSD)

Sodelavke/ci:

prof. dr. Vesna Leskošek 

prof. dr. Darja Zaviršek

Svenja Fischbach, raziskovalka

Miroslav Budimir, raziskovalec

Ključne besede:

Trajnostno raziskovanje, socialno delo, socialno vključevanje, trandisciplinarnost 

Povzetek:

Projekt izhaja iz inovativnega pristopa k raziskovanju v socialnem delu z vključevanjem paradigme trajnostnega razvoja, ki je pomembna za učinkovitejše soočanje z velikimi družbenimi izzivi, opredeljenimi v milenijskih razvojnih ciljih OZN. Osnovna predpostavka projekta je, da vključevanje ranljivih skupin v družbo ne more biti učinkovito brez upoštevanja prepletenosti družbenih, ekonomskih in trajnostnih perspektiv. V projektu bomo razvijali nova orodja in metode za vključujoče in trajnostno socialno delo, kar vključuje ideje krožne, socialne in solidarnostne ekonomije, trajnostne oblike bivanja in pridelovanja hrane kot tudi kontributivne pravičnosti pri udeleženosti v družbi in dostojnega življenja.

V projektu bo zaposlenih 15 mladih raziskovalk in raziskovalcev, ki bodo vpisani v doktorske programe v sedmih državah, na UL bomo zaposlili dva. Poleg udeleženosti v usposabljanju, ki bo potekalo v obliki poletnih šol, webinarjev in krajših seminarjev, bodo imeli priložnost opravljati primerjalne raziskave v sodelovanju z nekaterimi velikimi trajnostnimi organizacijami na EU ravni, sodelovali pa bodo tudi z nacionalnimi naravovarstvenimi in trajnostnimi nevladnimi organizacijami. Tako bomo v projektu zagotovili transdisciplinarno raziskovanje, ki se ne nanaša le na ustvarjanje novega znanja s sodelovanjem različnih znanstvenih disciplin, temveč je ključno vključevanje neakademskih akterjev, ki so bistveni pri prehodu v trajnostno družbo. ASTRA tako ustvarja novo področje raziskovanja, ki bo mladim raziskovalkam in raziskovalcem omogočalo poklicne možnostmi na področju multidisciplinarnega trajnostnega področja na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, socialnemu delu pa omogočilo ustreznejše naslavljanje ključnih izzivov družbene vključenosti.