Socialno delo kot naprava solidarnosti:izbrane problematike v zgodovinski in izkušenjski optikiSpletna stran projekta: Spletna stran SODELO    

Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Koda: J5-2566 (A) - iz evidence ARRS

Datum začetka: 01.09.2020

Datum konca: 31.12.2024

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: Prof. Darja Zaviršek

Sodelavke/ci:

1

53497

 

Buda Tanja

Kriminologija in socialno delo

2

12997

Dr.

Jeraj Matejka

Zgodovinopisje

3

35394

Dr.

Krstulović Gašper

Kriminologija in socialno delo

4

25842

Dr.

Mali Jana

Kriminologija in socialno delo

5

29374

Dr.

Sobočan Ana Marija

Kriminologija in socialno delo

6

07655

Dr.

Šumi Irena

Kriminologija in socialno delo

7

50132

Mag.

ten Veen Mirjam

 

8

00317

Dr.

Zaviršek Darja

Kriminologija in socialno delo

9

23048

Dr.

Zorn Jelka

Kriminologija in socialno delo

Ključne besede:

Socialno delo, zgodovina, družbena pravičnost, solidarnost

Povzetek:

Socialno delo kot organizirana družbena praksa in kot družboslovna disciplina je pomemben del socialne države. Temeljna naloga socialnega dela, ki je del državnega aparata, je regulacija družbenih neenakosti. V zadnjih desetletjih pa v Sloveniji in drugod po svetu zaznavamo tendence po krčenju in privatiziranju dejavnosti socialnega dela. Te med drugim spremljajo tudi sistematični medijski napadi na prakticirajoče socialne delavke in na strokovna načela socialnega dela.

Zgoraj povedano izpostavlja potrebo po analizi druge plati problema: ali ustanova socialnega dela sama prispeva k ranljivosti socialnodelovne prakse? Raziskava izkušenjske poklicne zgodovine socialnih delavk in njihovo refleksijo lastnega poklica postavlja v središče empiričnega raziskovalnega procesa. Ob tem sistematično upoštevamo poseben zgodovinski razvoj socialnega dela in njegovih praks v Sloveniji, ki s svojimi modernimi začetki sega v 1950. leta v jugoslovanskem socializmu, in ki ima v svoji organizirani praksi tudi izkušnjo spremembe političnega sistema po slovenski državni osamosvojitvi leta 1991.

Raziskava ima torej dva med seboj povezana cilja:

  • Prvič, z izbranimi metodami raziskati, kako danes prakticirajoče socialne delavke same dojemajo in upravljajo svoj poklic. Zanimale nas bodo njihove izkušnje, ki tvorijo vsebine poklicne kulture: kako v praksi razrešujejo napetosti med akademsko disciplino in realnostjo poklica, in vse večjimi socialni problemi, za katerih reševanje je na voljo vedno manj virov, zraven pa še upadanje javnega ugleda poklica.
  • Drugič, zbrati, pregledati, urediti in opraviti nabor najpomembnejših historičnih podatkovnih virov s področja socialnega dela v Sloveniji, ki je že delno kolekcioniran. Namen je predvsem podpreti in kontekstualizirati pridobljene empirične rezultate s faktografsko zgodovino ustanove socialnega dela, organizirano po zgodovinskih prelomnicah, od začetkov do profesionalizacije do preloma v letu 1991 in do t.i. postsocialističnega tranzicijskega časa.

 

 

Publikacije:

Vmesno poročilo v povzetku objavljamo na pričujoči izkazniški strani, bolj poglobljeno pripavljamo za spletno stran projekta.

S projekta so bili do časa tega poročanja objavljeni 3 izvirni znanstveni članki avtoric Darje Zaviršek, in Ane Marije Sobočan (et al.) COBISS_ID: 136340995; 132015875; 132033283. Konec januarja 2023 bo izšla posebna številka revije Problemi, v kateri je blok izvirnih znanstvenih člankov s projekta; v pripravi je še posebna številka revije Socialno delo, ki prinaša izvirne znanstvene članke s projekta.

 

Konference:

Vse sodelavke projekta so poročale s projekta tako na domačih kot tudi tujih znanstvenih srečanjih (nacionalni kongres socialnega dela; interni posvet na projektu s konzultanti; na srečanjih mednarodnih organizacij v socialnem delu; na tematsko specifičnih mednarodnih konferencah v socialnem delu. COBISS_ID: 130082307; 115206915; 103983107; 130068227; 103987971; 130279427; 103983619; 105936131; 130070275; 83828227; 122538499; 102667011; 103986179; 130070019.

Recenzije:

Projekt še ni bil recenziran.

Drugo:

Mlada raziskovalka Tanja Buda pripravlja doktorsko tezo s področja projekta (obravnava samskih mater »samohranilk« v socialističnem socialnem delu).

Študentke se vključujejo pri transkripcijah materialov, in pri internih analizah gradiva.