Socialno delo kot naprava solidarnosti: izbrane problematije v zgodovinski in izkušenjski optiki

Tip projekta: Temeljni projekt

Koda: J5-2566

Datum začetka: 01.09.2020

Datum konca: 31.08.2023

Financer: Javna agencija za razsikovalno dejavnost RS

Nosilna organizacija: Ul, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: Darja Zaviršek (za FSD)