Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela

Citiranje:

2. Citiranost bibliografskih zapisov v COBIB.SI, ki so povezani z zapisi citatnih baz

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bibhindexbyyears_20221204_235743_j5-2567.html

 

Neposredne inovacije:

- participativno vključevanje ljudi z demenco v raziskovanje, kot intervjuvance, sodelujoče na fokusnih skupinah

- organizacija akcijskih skupin v izbranih občinah, ki načrtujejo in izvajajo spremembe na področju dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco

- odpiranje varovanega oddelka in uvajanje celostne oskrbe stanovalcev z demenco v izbranem domu za stare ljudi

 

Prispevek k stroki in znanosti:

  • Mentorstva doktorskim študentkam in študentom:

Mentorica izr. prof. dr. Jana Mali: dr. kandidati Anže Štrancar, Benjamin Penič, Sintija Mundžar, Suzana Tomašević

Mentor prof. dr. Vito Flaker: dr. kandidat Juš Škraban

Mentorica izr. prof. dr. Mojca Urek: dr. kandidatka Chamalie Piusha Madhusarie Gunawaradan

Somentorica prof. dr. Valentina Hlebec: dr. kandidatka Miriam Hurtado Monarres

  • Izdajanje znanstvenih člankov in monografij
  • Organiziranje znanstvenih posvetov, simpozije in konferenc

 

Število in način vključevanja študentov:

V š.l. 2021/22 vključenih 12 študentk podiplomskega študija Socialno delo, modul Dolgotrajna oskrba starih ljudi; 14 študentk dodiplomskega študija, modul Duševno zdravje v skupnosti; 35 študentk podiplomskega študija Duševno zdravje v skupnosti

V š.l. 2022/23 vključenih 18 študentk podiplomskega študija Socialno delo, modul Dolgotrajna oskrba starih ljudi; 19 študentk dodiplomskega študija, modul Duševno zdravje v skupnosti

 


nazaj na projekt