Outreach: Inclusive and Transformative Frameworks for All – YouThReach

Tip projekta: EU Erasmus +

Datum začetka: 01.11.2021

Datum konca: 01.02.2024

Financer: Evropska komisija

Sodelujoče organizacije:

Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, Španija

Andragoški center Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za socialno delo), Ljubljana, Slovenija

Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

BOB, Zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti, Ljubljana, Slovenija

Aktivni Građani, Hrvaška

Sveučilišče v Zagrebu, Zagreb, Hrvaška

Aretes Societa Cooperativa, Italija

Association Apafase Gard IFME, Francija

Nosilna organizacija: LERIS v Franciji

Nosilec/ka: Doc.dr. Milko Poštrak

Sodelavke/ci:

Doc.dr. Milko Poštrak

Doc. dr. Alenka Gril

doc. dr. Tadeja Kodele

doc. dr. Klavdija Kustec

Ključne besede:

mladi, izključenost, terensko delo, kompetence in spretnosti socialnih delavcev

Povzetek:

Zamisel projekta temelji na ugotovitvi, da so prakse, opisane kot »Outreach«, čeprav so prisotne v usposabljanju za socialno delo, pogosto težko prenosljive v prakso socialnih delavk in delavcev ter prostovoljcev, ki delajo s socialno izključenimi mladimi oziroma niso del podpornih sistemov tem mladim. Gre za tri dimenzije: načrtovanje politike, institucionalne prakse in strokovno/terensko delo. Projekt bo v luči izkušenj in praks v vsaki posamezni sodelujoči državi omogočil, da identificiramo in ovrednotimo vrzeli v obstoječem usposabljanju za delo s socialno izključenimi mladimi, konkretne vrzeli med usposabljanjem in prakso, vrzeli med potrebami mladih in načini odzivanja nanje. Ugotavljamo namreč, da obstaja razkorak med strateško, organizacijsko in strokovno ravnijo načrtovanja in izvedbe intervencije. Izziv je torej premostiti vrzel med usposabljanjem in prakso ter izboljšati obstoječe vsebine usposabljanja.

Projekt bo temeljil na 4 glavnih dejavnostih:

- kapitalizacija izobraževalnih vsebin in terenskih praks v partnerske države

- oblikovanje in izvedba modula usposabljanja

- zasnova in preizkušanje metodologije s strani strokovnih delavk in delavcev ter prostovoljcev in prostovoljk

- oblikovanje izobraževalnega paketa

VEČ ...