Podpora pri izvedbi pilotnega projekta Centra za socialno delo Gorenjska »Mobilna služba za podporo družinam s številnimi izzivi«, 2. del

Tip projekta: Tržni projekt

Datum začetka: 01.04.2023

Datum konca: 31.12.2024

Financer: Center za socialno delo Gorenjska

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Nina Mešl

Sodelavke/ci:

izr.prof.dr. Nina Mešl

doc. dr. Lea Šugman Bohinc

as. dr. Tadeja Kodele

as. Mojca Šeme

Ključne besede:

družine s številnimi izzivi, socialno delo z družino v skupnosti, izvirni delovni projekt pomoči, podpora strokovnim delavkam, refleksija dela, razvoj pomoči družinam na CSD  

Povzetek:

V projektu bomo nadaljevali z delom, ki smo ga zastavili v predhodnem projektu. Doslej razvito znanje o pomoči družinam s številnimi izzivi bomo preizkušali pri rednem delu CSD Gorenjska, kjer želijo implementirati razviti model dela v vsakodnevno prakso. Raziskovanje procesov dela z družinami in procesov podpore strokovnim delavkam, ki delujejo v okviru mobilne službe na CSD Gorenjska, bo prispevalo k nadaljnjemu razvoju socialnega dela z družinami, ki se soočajo s številnimi stresi in izzivi, s posebnim poudarkom na razvoju znanj in pristopov za direktno, na odnosu utemeljeno socialno delo s temi družinami v skupnosti, torej na domovih družin – s pomočjo storitev, ki jih izvaja mobilna služba CSD Gorenjska.

Drugo:

Projekt bo prispeval k razvoju znanosti in stroke na področju socialnega dela z družinami.