Varna vožnja: Obvladovanje tveganj in nevarnih življenjskih slogov v prometu

Tip projekta: MOL, javni razpis

Koda: 631-206-06

Datum začetka: 01.04.2006

Datum konca: 31.03.2008

Financer: Mestna občina Ljubljana

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: as. dr. Vera Grebenc

Sodelavke/ci:
as. dr. Ines Kvaternik Jenko

izr. prof. dr. Vito Flaker

Borut Bah

Amra Šabič

Drugi mejniki:
30. 10. 2006 letno poročilo

Ključne besede:
mladi vozniki, varna vožnja, uporaba dovoljenih/nedovoljenih drog v prometu, zaznavanje tveganj v subkulturnih krogih

Povzetek:
Uporaba dovoljenih in nedovoljenih drog je v mnogih evropskih državah eno od večjih tveganj, ki so jim izpostavljeni mladi ljudje. Mladi na splošno podcenjujejo tveganja, ki so povezana z drogami. Problem uporabe dovoljenih/nedovoljenih drog je še posebej izražen pri udeležbi mladih v prometu. Prav mladi so pogoste žrtve prometnih nesreč. Glede na policijske statistike opažamo, da število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi mladi in v katerih primerih je šlo tudi za uporabo dovoljenih/nedovoljenih drog, narašča. Osnovni namen projekta je seznaniti mlade med 18 in 24 letom o nevarnostih uporabe alkohola in nedovoljenih drog z namenom, da bi zmanjšali tveganja. Cilji projekta so: dobiti natančnejši vpogled v povezavo med uporabo dovoljenih/nedovoljenih drog ter udeležbo v prometu (ugotoviti izkušnje, ki jih imajo, zaznavanje tveganj, stališča do vožnje pod vplivom drog in alkohola), oceniti tveganja mladih,ki vstopajo v promet, ugotoviti ali v mladinskih subkulturah obstajajo taktike zmanjševanja tveganj v prometu, analizirati obnašanje mladih voznikov, ki uživajo alkohol in nedovoljene droge in izdelati preventivne vsebine, s katerimi bi lahko vplivali na spremembo tveganih življenjskih slogov, kot je npr. vožnja pod vplivom dovoljenih/nedovoljenih drog, seznaniti mlade voznike in voznike začetnike o učinkih različnih drog na psihofizične sposobnosti posameznika, izdelati navodila za varno vožnjo (vrstniški priročnik).

Publikacije:
Objavljena poročila:
Grebenc, V., Kvaternik, I., Šabič, A. (2007), Varna vožnja: obvladovanje tveganj in nevarnih življenjskih slogov v prometu. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (vmesno poročilo).

Diplomske, specialistične, magistrske ali doktorske naloge:
Gjerek, D. (2007), Tvegano vedenje mladostnikov na področju drog in prometa. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
Grebenc, V., Šabič, A. (2007), Zmanjševanje tveganj zaradi uživanja drog in alkohola v prometu - vrstniške delavnice. V: Debeljak, B., Urek, M. (ur.), Tretji kongres socialnega dela: Socialno delo za enake možnosti za vse (Maribor, 10.-12. oktober 2007): Knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (65).

Drugo:
Vključevanje študentk in študentov:
V projekt so bili kot vrstniški svetovalci, udeleženci delavnic in izvajalci intervjujev in anket vključeni zainteresirani študentje vseh letnikov Fakultete za socialno delo. Na podlagi teme so bile izdelane tudi raziskovalne seminarske naloge in diplome.