Raziskava o potrebah po novih programih zmanjševanja škode in pomoč pri oblikovanju lokalnih iniciativ

Tip projekta: naročilo malih vrednosti

Koda: 2711-04-433906/2711-05-4339

Datum začetka: 01.01.2004

Datum konca: 31.12.2006

Financer: Urad za droge pri Ministrstvu za zdravje RS

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: as. dr. Vera Grebenc, as.dr. Ines Kvaternik Jenko, izr. prof. dr. Vito Flaker,

Sodelavke/ci:
mag. Dragica Fojan,

Alenka Žagar,

Borut Bah,

Dare Kocmur

Drugi mejniki:
15. 11. 2004 - letno poročilo o izvajanju projekta
21. 11. 2005 -končno poročilo o izvajanju projekta

Ključne besede:
dovoljene/nedovoljene droge, sodelovanje strok, začetniško uživanje drog, varnost v šolskem okolju, osip iz šole

Povzetek:
Kratek povzetek projekta: Izobraževanje na področju drog, v katerega nameravamo vključiti različne ciljne skupine, je namenjeno povezovanju in izmenjavi izkušenj strokovnjakov različnih strok pri delu z uporabniki drog. Hkrati je tudi priložnost za prepoznavanje in razvijanje dobre prakse in refleksijo konceptualnih izhodišč za delo z uporabniki drog. V izobraževanja bodo vključeni zdravniki, medicinske sestre, socialni delavci in drugi strokovnjaki, ki se pri delu srečujejo z uporabniki drog.

Izobraževanja bodo organizirana v treh slovenskih regijah (mariborska, goriška, ljubljanska). Vsebinsko bodo pokrivala teme, ki sodijo v sklope:

 • politike in modeli obravnave uživanja drog;


 • etnografija uživanja drog - vsakdanje življenje ljudi, ki uživajo droge;


 • odgovori (načrtovanje stvarnih odgovorov na potrebe ljudi zaradi uživanja drog v skupnosti).


 • Izobraževanje je priložnost, da se vzpostavi dialog med različnimi strokami in da v lokalni skupnosti najdejo rešitve za celostno obravnavo ljudi, ki uživajo droge ter spodbujajo občutljivost za skupnostni kontekst rabe drog.

  Publikacije:
  Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
  Strokovna srečanja 'Zmanjševanje škode na področju drog v lokalni skupnosti' so bila izvedena v Ljubljani, 29. 9. 2003, Kopru, 16. 3. 2004, Mariboru, 23. 9. 2004, Novi Gorici, 1. 6. 2004, Celju, 25. 1. 2005, Postojni, 7. 4. 2005

  Drugo:
  Neposredne inovacije:
  Gre za razvijanje skupnostnega pristopa, ki temelji na oceni potreb v lokalnih skupnostih, kjer so potekala strokovna srečanja. Na vsaki od lokaciji je bila v sodelovanju z lokalnimi partnerji izdelana hitra ocena stanja na področju prepovedanih drog.
  Prispevek k stroki in znanosti:

 • razvijanje skupnostnega pristopa

 • mreženje med različnimi strokami

 • upoštevanje potreb uporabnikov.