Peer Education – Project for Young Drivers to Prevent Alcohol and Drugs in Connection with Road Use: Drive Clean!

Tip projekta: Evropska komisija, programi javnega zdravja

Koda: Grant agreement n° 2005315

Datum začetka: 01.01.2006

Datum konca: 31.12.2008

Financer: European Commission: Health & Consumer protection Directorate- General

Sofinancerji:
Urad za droge pri Ministrstvu za zdravje

Sodelujoče organizacije:
Tallinn University, Faculty of Educational Sciences, Estonija
Foundation Tanguy Moreau de Melen Responsible Young Drivers – Secura Forum, Belgija,
De Grift, Nizozemska,
Faculdade de Motricidade Humana, Portugalska,
National Anti-drug Agency, Romunija
Villa Renata, Italija
Kur und Gesundheitzentrum Knapenhof, Avstrija
Irefrea, Španija
Fakulteta za socialno delo, Slovenija

Nosilna organizacija: Institut Mistel/ SPI Forschung iz Magdeburga

Nosilec/ka: as. dr. Vera Grebenc

Sodelavke/ci:
as. dr. Ines Kvaternik Jenko,

Borut Bah

Amra Šabič

Ključne besede:
vrstniško svetovanje, varna vožnja, mladi v prometu, tveganja, življenjski slog, droge, alkohol

Povzetek:
Uporaba drog dovoljenih in nedovoljenih drog je v mnogih evropskih državah eno od večjih tveganj, ki so jim izpostavljeni mladi ljudje. Mladi na splošno podcenjujejo tveganja, ki so povezana z drogami. Problem uporabe dovoljenih/nedovoljenih drog je še posebej izražen pri udeležbi mladih v prometu. Prav mladi so pogoste žrtve prometnih nesreč. Glede na policijske statistike opažamo, da število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi mladi in v katerih primerih je šlo tudi za uporabo dovoljenih/nedovoljenih drog, narašča. Osnovni namen projekta je seznaniti mlade med 18 in 24 letom o nevarnostih uporabe alkohola in nedovoljenih drog z namenom, da bi zmanjšali tveganja. Glede nato, da obstoječi (tradicionalni) pristopi, ki temeljijo na izobraževanju in represiji, ne dosežejo mladih voznikov in ostalih mladih ljudi, ki so udeleženi v prometu, ter niso učinkoviti, je treba razmišljati o alternativnih pristopih. Med temi smo izbrali vrstniško svetovanje, ki je po izkušnjah nekaterih evropskih držav (npr. nemški Peer Projekt an Fahrschulen) še najbolj učinkovito. Fakulteta za socialno delo je v letu 2006 pristopila k večletnemu mednarodnemu projektu »Peer- Drive clean!«- Peer- education- project for young drivers to prevent alcohol and drugs in connection with road use – Drive clean!, v katerem sodelujemo s še trinajstimi različnimi evropskimi univerzami in raziskovalnimi inštituti. Nosilec tega akcijsko raziskovalnega projekta je Institut Mistel/ SPI Forschung iz Magdeburga. Namen je analizirati vedenje mladih ljudi, ki se vključujejo v promet, in na eni strani spodbujati mlade, da razvijejo osveščene življenjske sloge, na drug strani pa tudi izdelati metode preventivnega delovanja, ki so kulturno in situacijsko primerne, in povzeti pridobljeno znanje in izkušnje v primerih dobre prakse.

Publikacije:
Objavljena poročila:
Grebenc, V., Kvaternik, I., Šabič, A. (2007), Varna vožnja: obvladovanje tveganj in nevarnih življenjskih slogov v prometu. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (vmesno poročilo).

Diplomske, specialistične, magistrske ali doktorske naloge:
Gjerek, D. (2007), Tvegano vedenje mladostnikov na področju drog in prometa. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
Grebenc, V., Šabič, A. (2007), Zmanjševanje tveganj zaradi uživanja drog in alkohola v prometu – vrstniške delavnice. V: Debeljak, B., Urek, M. (ur.), Tretji kongres socialnega dela: Socialno delo za enake možnosti za vse (Maribor, 10.-12. oktober 2007): Knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (65).

Drugo:
Neposredne inovacije:
Izvajanje vrstniških delavnic v avto šolah s kandidati za pridobitev vozniškega dovoljenja.
Vključevanje študentk in študentov:
V projekt so bili kot vrstniški svetovalci, udeleženci delavnic in izvajalci intervjujev in anket vključeni zainteresirani študentje vseh letnikov Fakultete za socialno delo. Na podlagi teme so bile izdelane tudi raziskovalne seminarske naloge in diplome.