Vzroki in obseg pojava zaposlenih revnih

Tip projekta: Ciljni raziskovalni projekt v okviru ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« v letu 2006

Koda: V5-0292

Datum začetka: 01.10.2006

Datum konca: 30.09.2008

Financer: ARRS

Sofinancerji:
Urad vlade za razvoj

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: doc.dr. Vesna Leskošek

Sodelavke/ci:
doc.dr. Barbara Kresal,

doc.dr. Liljana Rihter,

red.prof.dr. Darja Zaviršek,

mag. Simona Smolej,

Ružica Boškić,

Ana Marija Sobočan,

Natalija Jeseničnik

Drugi mejniki:
vmesno poročilo – oktober 2006, april 2007, oktober 2007

Ključne besede:
zaposleni revni, tveganja, prekarno delo, gospodinjstva, brezposelnost, hendikep, posebni zaposlitveni pogoji

Povzetek:
Pojav zaposlenih revnih je novodoben in je predmet intenzivnejšega znanstvenega raziskovanja v zadnjem desetletju. V ZDA so ga pričeli raziskovati že pred tem, kar je pokazalo na povezanost pojava z nizko delavsko zaščito. Podoben trend se je pojavil v EU s težnjami po višji gospodarski rasti, ki je povzročila razprave o prožnosti in varnosti zaposlitve (flexibiliy-security) ter iskala rešitve v t.i. prožni varnosti (flexicurity), ki naj bi hkrati ohranjala varnost vendar ponudila več možnosti zaposlovalcem za lažje prožno zaposlovanje (delni, polovični delovni čas, delo na domu ipd.).

V zadnjih letih se soočamo s pojavi, ki nakazujejo nastajanje novih skupin revnih, ki si kljub zaposlitvi ne morejo zagotavljati dostojnega preživetja in živijo pod pragom revščine. Ker ne dosegajo minimalnega dohodka, so upravičeni do denarne pomoči, ki jo uveljavljajo pri pristojnih centrih za socialno delo. Statistični podatki nakazujejo nekaj pojavov, ki bi jih bilo potrebno natančneje proučiti.

Problem lahko strnemo v naslednje ugotovitve:

povečevanje zaposlenih revnih, na kar kaže porast denarnih pomoči

regionalne razlike

nastajanje tveganih zaposlitev in zmanjševanje nivoja delavske zaščite

prekarne zaposlitve (delo povezano s tveganji)

pomanjkanje podatkov

nastajanje zaščitenih zaposlitev začasnega značaja

zmanjševanje sredstev za denarne transferje

pomanjkanje vpogleda v življenjske situacije in pogoje zaposlenih revnih

pomanjkljiva vednosti o skupinah, ki so posebej izpostavljene problemu (so to etnične manjšine, hendikepirani, ženske, enostarševske družine, starejši ali kdo drug).

Publikacije:
Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji): 1. Dva intervjuja: eden v Objektivu (sobotna priloga Dnevnika), drugi v časopisu Svobodna misel. V obeh je nosilka raziskave govorila tudi o zaposlenih revnih.

Drugo:
Neposredne inovacije:
Tema je pri nas nova, nihče drug je ni raziskoval ali o tem pisal.
Prispevek k stroki in znanosti:
Gre za raziskovanje učinkov sprememb na trgu dela in sicer predvsem večje fleksibilizacije zaposlovanja. V EU ugotavljajo, da zaposlitve za krajši in delni delovni čas povzročajo slabše možnosti za preživetje.
Vključevanje študentk in študentov:
2 podiplomski študentki sta sodelavki v raziskovalni skupini.