Kvaliteta življenja v primežu zasvojenosti in politike

Tip projekta: podoktorski projekt

Koda: Z5-9281

Datum začetka: 01.01.2007

Datum konca: 31.12.2008

Financer: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost

Sofinancerji:
Ministrstvo RS za zdravje

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: as. dr. Ines Kvaternik

Drugi mejniki:
letno poročilo – december 2007/januar 2008

Ključne besede:
potrebe, politika, nacionalna strategija, uživalci drog, dvojne diagnoze, igre na srečo

Povzetek:
Namen raziskave je identificirati razkorak med potrebami (uživalcev drog in uporabnikov različnih programov pomoči, službami) in ponudbo obstoječih programov pomoči (zdravstvenih in socialno-varstvenih). Tekom raziskovalnega procesa bomo identificirali potrebe po novih programih pomoči za zasvojene (kot je npr. razširjenost pojava zasvojenosti z igrami na srečo, razširjenost pojava dvojnih diagnoz in strategije/odgovore za prenos rezultatov v prakso/politiko na področju drog in zasvojenosti). Temeljni cilji raziskovalnega projekta so: sinteza, evalvacija in teoretska refleksija obstoječih rezultatov raziskav. Sledila bosta primerjava obstoječih rezultatov s sedanjo situacijo, identifikacija novih potreb uživalcev drog in oseb z dvojno diagnozo, oblikovanje novih strategij (odgovorov) ter prenos rezultatov v prakso/politiko na področju drog in zasvojenosti. Slovenska politika na področju drog in zasvojenosti sodi v javno-zdravstveni model politike na tem področju, katere osnovno vodilo je strategija zmanjševanja škode. Ta strategija kot tip politike na področju drog predstavlja temeljno izhodišče nacionalnih strategij s smiselnim vključevanjem vseh oblik dejavnosti, ne pa v tem, da se jo zgolj tolerira in s tem dopušča večna ideološka razhajanja.

Publikacije:
Objavljeni članki:
Rihter, L., Kvaternik Jenko, I., Grebenc, V., Rode, N., Flaker, V. (2007), Slovenska politika na področju drog v evropskem kontekstu. Teorija in praksa, 44,3-4: 431-446.

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
1. Kvaternik Jenko, I., Rihter, L., Grebenc, V., Flaker, V., Rode, N. (2007), Izvajanje resolucije o nacionalnem programu na področju drog v Sloveniji: Med evropskimi smernicami in slovensko realnostjo. V: Debeljak, B., Urek, M. (ur.), Tretji kongres socialnega dela: Socialno delo za enake možnosti za vse (Maribor, 10.-12. oktober 2007): Knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (138).
2. Kvaternik, I., Grebenc, V., Forjan, D. (2007), Uživanje kokaina v Sloveniji in načrt zmanjševanja škode. V: Debeljak, B., Urek, M. (ur.), Tretji kongres socialnega dela: Socialno delo za enake možnosti za vse (Maribor, 10.-12. oktober 2007): Knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (93).

Drugo:
Vključevanje študentk in študentov: študentje specialističnega študija