DEMOGENE - The European Network on Elderly Policy and Social Work with the Elderly in a World of Demographical Changes

Tip projekta: Life-Long Learning Programme – Erasmus Intensive Programme

Koda: 2007-IP-01

Datum začetka: 01.09.2007

Datum konca: 31.08.2008

Financer: EU: Commission of the European Communities (prek nacionalne agencije)

Sodelujoče organizacije:
University of Turku, Department of Social Policy and Social Work, Finska
University of Applied Sciences, Evangelische Fachhochschule, Rheinland-Westfalen-Lippe, Nemčija
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Slovenija
Eötvös Loránd University, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Department of Social Work, Madžarska
Institut Régional du Travail Social de Lorraine, Francija.

Nosilna organizacija: West Jutland University College CVU West, School of Social Work, Esbjerg, Danska

Nosilec/ka: izr. prof. dr. Vito Flaker

Sodelavke/ci:
as. dr. Jana Mali

Drugi mejniki:
Sestanek učiteljev: oktober 2007 - West Jutland University College CVU West, The School of Social Work, Esbjerg, Danska.
Intenzivni seminar: Stari ljudje in socialno delo v luči demografskih sprememb in medgeneracijskih odnosov: Iskanje možnosti za nove in kreativne oblike socialnega dela s starimi ljudmi, 13. 4.–24. 4. 2008, University of Turku, Department of Social Policy and Social Work, Finska.

Ključne besede:
socialno delo s starimi ljudmi, demografske spremembe, medgeneracijski odnosi

Povzetek:
Začetki delovanja mreže segajo v leto 1989. Od takrat do danes so v mreži krajši ali daljši čas sodelovale različne šole, kar pa ni ogrozilo njene prvotne dejavnosti. Glavni dejavnosti mreže sta organizacija intenzivnega seminarja in sestanka učiteljev enkrat letno, vsakič v drugi državi. Do sedaj so organizirali 14 intenzivnih seminarjev, pri katerih je sodelovalo prek 100 študentov, 18 sestankov učiteljev, 1 konferenco in številne izmenjave študentov in profesorjev.

Intenzivni seminar je namenjen študentom, učiteljem in profesionalcem, sestanek učiteljev pa evalviranju in razvijanju obstoječe aktivnosti. Intenzivni seminar traja 10 dni. Vsako leto ga organizira ena izmed šol, članic mreže. Vsebina intenzivnega seminarja je povezana z aktualnimi problemi staranja prebivalstva, pri čemer je poudarjena specifična vloga socialnega dela s starimi ljudmi. Seminar je namenjen izmenjavi mednarodnih izkušenj, pridobivanju interdisciplinarnega znanja in spretnosti in primerjanju nacionalnih, socialnih, etičnih in kulturnih vidikov staranja prebivalstva. O vsebini intenzivnega seminarja se dogovorijo člani mreže na sestanku učiteljev, ki ga prav tako organizira enkrat letno ena izmed šol, članic mreže. Učitelji na intenzivnih seminarjih s predavanji in različnimi predstavitvami prispevajo k razvoju socialnega dela s starim ljudmi in podajajo študentom izkušnje iz svojega okolja, kar omogoči mednarodno primerljivo pridobivanje znanja. Glavni cilji mreže so povezani z demografskimi spremembami, zlasti z naraščajočim deležem starih ljudi, ki danes niso več problem le posameznega naroda, temveč so skupne vsem državam Evropske unije in tudi drugim. Demografske spremembe vplivajo tako na socialno politiko, ki jo razvija posamezna država za stare ljudi, kakor tudi na socialno delo s starimi ljudmi. Dejavnost mreže je tako interdisciplinarno usmerjena. Poseben poudarek je na povezovanju teorije s prakso.

Publikacije:
Spletne strani:
http://www.cvu-vest.dk/site/4308/Internationalt.aspx

Drugo:
Vključevanje študentov: udeležba na intenzivnem seminarju 13. 4.–24. 4. 2008, University of Turku, Department of Social Policy and Social Work, Finska