ILAC - Interactive Learning and Caring in Community

Tip projekta: Leonardo da Vinci Life-Long Learning Programme

Koda: DE/07/L1P-LDV/TOI/147041

Datum začetka: 20.10.2007

Datum konca: 15.11.2009

Financer: EU – Commission of the European Communities (prek nacionalne agencije)

Sodelujoče organizacije:
Initiative zur sozialen Rehabilitation e.V., Bremen, Nemčija
Demenz Support Stuttgart GmbH, Stuttgard, Nemčija
Azienda per i servizi sanitari No. 1 Trieste A.S.S. 1 Triestina, Italija
Medical University of Gdansk, Faculty of Health Sciences, Gdansk, Poljska
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Slovenija

Nosilna organizacija: IBS Institut für Berufs- und Sozialpädagogik e.V., Bremen, Nemčija.

Nosilec/ka: izr. prof. dr. Vito Flaker

Sodelavke/ci:
Tadeja Kodele

as. dr. Jana Mali

as. dr. Nina Mešl

viš. pred. spec. Vida Miloševič Arnold

doc. dr. Liljana Rihter

as. mag. Jelka Škerjanc

doc. dr. Mojca Urek

Drugi mejniki:
vmesno poročilo 20. 10. 2008

Ključne besede:
demenca, osebe z demenco, svojci oseb z demenco, skupnostna skrb.

Povzetek:
Povečanje števila oseb z demenco ni zgolj značilnost sodobne družbe, je tudi skupna značilnost evropskih držav. Vse bolj postaja razvidno, da se fenomenu demence ne moremo izogniti. Demenca je namreč bolezen, ki se najpogosteje pojavi v starosti, in število obolelih v višjih starostnih skupinah narašča. V starosti nad 65 let ima kar 5 % starostnikov demenco. V starosti 80 let in več znaša delež težjih oblik demence že 20 %. Njihovi problemi so tabuizirani, prikriti, neopaženi in kot taki zahtevajo, da jih socialno delo zazna, prepozna in nanje ustrezno reagira.

Namen projekta je pregledati izkušnje nekaterih evropskih držav v skrbi za osebe z demenco. Osredotočeni bomo na skrb za osebe z demenco v skupnosti, saj kljub obstoječi institucionalni skrbi največ oseb z demenco živi v domačem okolju. Raziskali bomo potrebe oseb z demenco, njihovih svojcev in različnih strokovnjakov, ki skrbijo zanje. Opisali bomo inovativne koncepte in prakse skrbi za ljudi z demenco ter primerjali izkušnje v štirih evropskih državah: Nemčiji, Italiji, Poljski in Sloveniji. Vzpostavili bomo model izobraževanja, s katerim bomo okrepili moč oseb z demenco, izboljšali komunikacijo in odnose med osebami z demenco in njihovimi svojci ter pokazali, da demenca ni zgolj bolezen nazadovanja.

Publikacije:
Diplomske, specialistične, magistrske ali doktorske naloge:
1. Novak, D. (2007), Primerjava pomoči osebam z demenco v skupnosti v domovih za stare na območju Mestne občine Ljubljana. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
2. Ljubej, S., Verdinek, N. (2006), Doživljanje svojcev oseb z demenco. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
3. Rotar, M. (2006), Odnosi med osebami z demenco in njihovimi svojci. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
4. Batis, Š. (2005), Uporaba virov pomoči, ko se ljudje srečajo z demenco. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (naloga diferencialnega študija).
5. Lesjak, T. (2006), Skrb za osebe z demenco v občini Ravne na Koroškem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (naloga diferencialnega študija).
6. Kuk, M. (2006), Skrb za osebe z demenco na področju Mestne občine Ljubljana. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (naloga diferencialnega študija).
7. Krušič, M. (2006), Skrb za osebe z demenco v skupnosti iz vidika Centra za socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo(naloga diferencialnega študija).
8. Krivec Fugger, L. (2006), Oblike pomoči osebam z demenco in njihovim svojcem v Upravni enoti Domžale. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (naloga diferencialnega študija).
9. Javornik, H. (2006), Ogroženost ljudi z demenco in skrb zanje v domačem okolju. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (naloga diferencialnega študija).
10. Dvoršek, I. (2006), Skrb za osebe z demenco v občini Krško. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (naloga diferencialnega študija).
11. Hiti, K., Milavec, T. (2006), Skrb za osebe z demenco v lokalni skupnosti Logatec. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (naloga diferencialnega študija) .
12. Bajič, M. (2006), Skrb za osebe z demenco v skupnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (naloga diferencialnega študija).


Spletna stran:
http://webstage.de/kundenbereich/ilac/gallery.php

Recenzije:
Tom Kitwood, Christine Bryden, Naomi Feil, Rafael Bengoa

Drugo:
Vključevanje študentov:
Praksa v 4. letniku, izdelava diplomskih nalog, specialističnih nalog in magistrskih nalog, izdelava nalog univerzitetnega diferencialnega študija.