Na kokainu – Raziskovalni projekt na področju rabe kokaina

Tip projekta: projekt Ministrstva za zdravje, naročilo male vrednosti

Koda: 2711-04-433906, 2711-05-4339

Datum začetka: 01.09.2004

Datum konca: 01.06.2006

Financer: Urad za droge pri Ministrstvu za zdravje RS

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: as. dr. Vera Grebenc

Sodelavke/ci:
as. dr. Ines Kvaternik Jenko,

izr. prof. dr. Vito Flaker,

mag. Dragica Fojan,

Borut Bah,

Dare Kocmur

Drugi mejniki:
vmesno poročilo 21. 11. 2005

Ključne besede:
uživalci kokaina, tvegano vedenje, načini uživanja, hitra ocena in odgovor, etnografsko raziskovanje

Povzetek:
Z etnografskim zemljevidom uživanja kokaina bomo dobili vpogled v uporabo kokaina v Sloveniji, kjer nas zanimajo prevalenca rabe v različnih skupinah, značilnosti skupin, ki uživajo kokain, načini uživanja, tvegana vedenja, strategije spoprijemanja z neželenimi posledicami. V tem delu nas zanimajo predvsem organizacije, ki se posebej ukvarjajo z obravnavo uporabnikov drog, znanje strokovnih delavcev v zvezi s kokainom, viri informacij, načini percipiranja problema in ukvarjanja z njim. Na podlagi zemljevida bomo izdelati predlog strategij za delo na področju uporabe kokaina. Gre za katalog potreb, ki jih bomo definirali na podlagi ugotovitev na terenu, in katalog služb kot odgovore na te potrebe. Z raziskovalnim projektom stopamo na polje skritih aktivnosti, kar zahteva posebno občutljivost za dogajanje in prilagajanje razmeram na terenu. Problem, ki ga vidimo pri doseganju ciljne skupine, je povezan s kriminalizacijo pojava, tj., skritostjo in strahom pred razkritjem. To je okoliščina, ki zahteva, da raziskovalci pridobimo zaupanje ljudi, in to je povezano tudi z dodatnimi aktivnostmi na terenu (da se vključimo v terensko delo pri izvajalcih, da preživimo več časa v dnevnem centru, da organiziramo usposabljanja s področja zmanjševanja škode za uporabnike itn.).

Publikacije:
Objavljena poročila:
Grebenc, V., Kvaternik Jenko, I., Fojan, D. in drugi. (2006), Na Kokainu – raziskava na področju rabe kokaina: Poročilo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Diplomske, specialistične, magistrske ali doktorske naloge:
1. Recer, P. (2005), Mladostniki: preživljanje prostega časa na ulici. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
2. Zorec, S., Štolekar, M. (2005), Uživalci heroina in kokaina na Ptuju.Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
3. Kovač, G. (2006), Osveščenost mladih mamic, uporabnic nedovoljenih drog, o vplivu mamil na otroke. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).
4. Kuljanec, B. (2006), Kokain med intravenoznimi uživalci drog. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (diplomska naloga).

Objavljeni članki:
Grebenc, V., Fojan. D., Kvaternik Jenko , I. (2006), Uporaba kokaina v Sloveniji: zaznavanje tveganj in načrt zmanjševanja škode. V: Sande, M. (ur.), Na spidu 2. Stanje na področju sintetičnih drog in kokaina v Sloveniji. Ljubljana: Združenje DrogArt.

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
1. Kvaternik Jenko, I., Grebenc, V. (2006), Predstavitev nekaterih raziskovalnih projektov podprtih s strani MZ. V: Usposabljanje policijskih uradnikov za zvezo. Ljubljana: Urad za droge pri MZ, 13. 9. 2006.
2. Kvaternik, I., Grebenc, V., Forjan, D. (2007), Uživanje kokaina v Sloveniji in načrt zmanjševanja škode. V: Debeljak, B., Urek, M. (ur.), Tretji kongres socialnega dela: Socialno delo za enake možnosti za vse (Maribor, 10.-12. oktober 2007): Knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (93).