Tveganja pri začetnem uživanju dovoljenih in nedovoljenih drog – Preprečevanje in zmanjševanje škode: Integrativni pristop

Tip projekta: javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja

Koda: C2711-06-708322

Datum začetka: 19.07.2006

Datum konca: 30.11.2007

Financer: Ministrstvo za zdravje

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Vito Flaker

Sodelavke/ci:

as. dr. Vera Grebenc,
as.dr. Ines Kvaternik Jenko,
mag. Dragica Fojan,
Amra Šabić,
Borut Bah,
Dare Kocmur,
Mina Kranjc

 

Drugi mejniki:

15. 11. 2006 in 30. 4. 2007 – vmesna poročila;
15. 11. 2007 – končno poročilo

Ključne besede:

analiza potreb uživalcev drog v lokalnih skupnostih, izobraževanje šolnikov, socialnih delavcev, policistov, skupnostni pristop

Povzetek:

Temeljni namen programa je zapolniti praznino na polju našega poznavanja značilnosti in trendov uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog pri mladih (raziskovanje), ki poskušajo z uporabo drog in z njimi eksperimentirajo ter ugotavljanje momentov, v katerih je potrebno in smiselno načrtovati intervencije (usposabljanje, skupnostno delo). Eden izmed pomembnejših ciljev programa je spodbujanje razvoja skupnostnih pristopov, ki temeljijo na večjem zavedanju in poznavanju slogov in stopnje uživanja različnih drog v skupnosti. Gre za pozornost k realističnim in stvarnim ciljem, za zavedanje in učenje o življenju z drogami, z namenom, da bodo mladi v boljšem položaju, ko se bodo odločali o tem, ali bodo droge uživali, v katerih situacijah, kako jih bodo uživali, katere droge bodo uživali in kako bodo iskali pomoč v primeru, da bodo imeli zaradi uživanja drog težave v vsakdanjem življenju. Program se bo izvajal v regijah, ki so gospodarsko slabše razvite, kjer problemi povezani z uživanjem drog niso med prioritetnimi nalogami skupnosti, kjer ni razvitih programov pomoči za mlade, ki eksperimentirajo z alkoholom in drugimi drogami. Program z naslovom »Tveganja pri začetnem uživanju dovoljenih in nedovoljenih drog – preprečevanje in zmanjševanje škode: integriran pristop« je namenjeno povezovanju strokovnjakov različnih strok in izmenjavi izkušenj, ki jih imajo pri delu z mladimi, ki eksperimentirajo z različnimi drogami. Prav povezovanje strokovnjakov je pomembna strategija, ki jo predlaga Nacionalni program na področju drog 2004- 2009. Med pomembnimi cilji, ki jih našteva so: spodbujanje sodelovanja različnih akterjev, pospeševanje razvoja in ohranjanje partnerskih odnosov v civilni družbi, povečanje števila programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije, razvijanje izobraževanja za strokovnjake, ki delajo na področju drog in podpiranje raziskovalnega dela na tem področju ter celovito razvijati nove programe in dograjevati obstoječe in drugi cilji, ki se neposredno ali posredno povezujejo z razvojem programov na področju zmanjševanja škode.

Publikacije:

Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
1. Začetek uživanja drog: Zmanjševanje in preprečevanje škode/ Tveganja pri začetnem uživanju drog: Krško (21. 11. 2006); Ravne na Koroškem (27. 11.2006); Murska Sobota (18. 12. 2006)
2. Delo policije na področju drog: Krško (3. 4. 2007)
3. Preventivno delo v šolah: Krško (30. 1. 2007)
4. Socialno delo z uživalci drog, raziskovanje v skupnosti in tveganja pri začetnem uživanju: Murska Sobota (1. 3. 2007)
5. Socialno delo z uživalci drog: Novo Mesto (15. 5. 2007)
6. Hitra ocena in odziv, skupnostni pristopi tveganja pri začetnem uživanju: Ilirska Bistrica (29. 5. 2007)
 

Drugo:

Neposredne inovacije:
Posredovanje modula vsebin z naslovom Začetek uživanja drog: preprečevanje in zmanjševanje tveganj, in sicer: Otroci, ki zapuščajo šolo, Tveganja pri začetnem uživanju, Varnost v šolskem okolju. Modul se je ponovil na treh lokacijah (Krško, Murska Sobota, Ravne na Koroškem, Novo Mesto, Ilirska Bistrica).