Uvajanje socialnih treningov in dela v korist lokalne skupnosti kot vrsta vzgojnih ukrepov za mladoletnike

Tip projekta: Ciljni raziskovalni projekt

Koda: V5-0676-0504-02

Datum začetka: 01.01.2004

Datum konca: 01.01.2006

Financer: Ministrstvo za znanost, šolstvo in šport

Sodelujoče organizacije:
Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: Inštitut za kriminologijo

Nosilec/ka: Alenka Šelih