Psihološki vidiki obvladovanja stresnih obremenitev pri izvajanju nalog v tujini

Tip projekta: Ciljni raziskovalni projekt

Koda: M5-0059

Datum začetka: 15.08.2004

Datum konca: 15.08.2006

Financer: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Sofinancerji:
Ministrstvo za obrambo

Sodelujoče organizacije:
Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: Filozofska fakulteta

Nosilec/ka: Marko Polič

Sodelavke/ci:
doc.dr. Bernard Stritih