Dostop do izobraževanja in zaposlovanja ljudi z intelektualnimi ovirami v Sloveniji

Tip projekta: Mednarodni projekt

Datum začetka: 01.01.2003

Datum konca: 01.01.2005

Financer: EUMAP - EU Monitoring and Advocacy, Open Society Institut, Budimpešta, New York

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: red.prof.dr. Darja Zaviršek