Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva

Tip projekta: Projekt Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Datum začetka: 01.01.2003

Datum konca: 01.01.2005

Financer: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Sodelujoče organizacije:
Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Vito Flaker