Oblikovanje sistema indikatorjev za ugotavljanje potreb ljudi po vrsti in količini posameznih storitev in razvoja novih oblik storitev/pomoči na področju socialnega varstva v Ljubljani

Tip projekta: MOL, javni razpis

Koda: RP 4/04

Datum začetka: 03.05.2004

Datum konca: 02.05.2005

Financer: Mestna občina Ljubljana

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Vito Flaker