Ocena potreb po storitvah in izvedljivosti za študijske programe socialnega dela na Goriškem

Datum začetka: 01.01.2005

Datum konca: 31.12.2005

Financer: Visokošolsko izobraževalno in raziskovalno središče Nova Gorica

Sodelujoče organizacije:
Visokošolsko izobraževalno in raziskovalno središče Nova Gorica

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Vito Flaker

Sodelavke/ci:
as.dr. Leonida Kobal

as.dr. Liljana Rihter

as.mag. Jelka Škerjanc