Prenova in razvoj programov vseh treh stopenj študija socialnega dela

Tip projekta: projekti ESS

Koda: ESS_VS-06-10

Datum začetka: 01.03.2006

Datum konca: 31.08.2007

Financer: Evropski socialni sklad

Sofinancerji:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: doc.dr. Lea Šugman Bohinc

Sodelavke/ci:
red.prof.dr. Darja Zaviršek

as.mag. Simona Žnidarec Demšar

as. Špela Urh