Preoblikovanje organiziranosti centrov za socialno delo v RS

Tip projekta: Projekti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Datum začetka: 01.01.2004

Datum konca: 31.12.2004

Financer: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Sodelujoče organizacije:
Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: Skupnost centrov za socialno delo

Nosilec/ka: mag. Darja Kuzmanič Korva