Vizija razvoja posebnih socialnih zavodov

Tip projekta: Projekti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Datum začetka: 01.01.2004

Datum konca: 31.12.2004

Financer: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Sodelujoče organizacije:
Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: M. Cizelj

Sodelavke/ci:
izr.prof.dr. Vito Flaker