Evalvacija nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ženske problematike, ki jih financira Mestna občina Ljubljana

Tip projekta: MOL, javni razpis

Datum začetka: 01.01.2002

Datum konca: 01.01.2004

Financer: Mestna občina Ljubljana

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Darja Zaviršek