Ocena izvedljivosti in razvoj modelov zaposlovanja oz. oskrbovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju kot dopolnilna dejavnost

Koda: L4-4368-0591

Datum začetka: 01.01.2003

Datum konca: 01.01.2005

Financer: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Sodelujoče organizacije:
Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: Biotehnična fakulteta

Nosilec/ka: K. Vadnal