Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

Koda: P5-0183-0591

Datum začetka: 01.01.2002

Datum konca: 01.01.2004

Financer: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Sodelujoče organizacije:
Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: Fakulteta za družbene vede

Nosilec/ka: red.prof.dr. Mirjana Ule